sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

OT Logistics ponownie przesunęło termin spłaty obligacji

msd | 22 kwietnia 2022
Obligatariusze nienotowanych papierów o wartości nominalnej 52,4 mln zł zgodzili się przesunąć ich spłatę z 29 kwietnia do 31 października tego roku.

Czwartkowe zgromadzenie obligatariuszy przyjęło uchwałę o wydłużeniu terminu wykupy obligacji serii H. Lecz decyzja wierzycieli nie była jednomyślna (w przypadku nienotowanych papierów wystarczy zgoda ¾ obligacji reprezentowanych na zgromadzeniu). Przeciwko zmianie warunków opowiedzieli się bowiem przedstawiciele funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI oraz BPS TFI.

Obligacje serii H zostały wyemitowane jeszcze podczas restrukturyzacji zadłużenia OT Logistics w 2019 r. Początkowo warte były ponad 104 mln zł, a ich ostateczny termin wykupu przewidziany był na kwiecień 2021 r., ale przy założeniu, że po drodze odbywać się będzie okresowa amortyzacja. Później jednak na skutek kilkudziesięciu zgromadzeń obligatariuszy warunki emisji podlegały ciągłym zmianom. W końcu po wyprzedaży aktywów część długu została spłacona w listopadzie ubiegłego roku, a pozostałe 52,4 mln zł spółka zobowiązała się wykupić właśnie 29 kwietnia tego roku. Teraz ten termin jest już nieaktualny.

Od pewnego czasu OT Logistics poszukuje w bankach refinansowania dla obligacyjnego zadłużenia. W lutym spółka informowała o wystąpieniu z wnioskami o udzielenie 60 mln zł kredytów.

Mimo pierwotnych zamierzeń spółki, obligacje serii H nigdy nie trafiły do obrotu na Catalyst, ponieważ zgody na to nie wyraziła GPW, co z kolei podyktowane było kontrowersjami, jakie budziła inna seria długu OT Logistics.

Większość wartych 52,4 mln zł papierów znajduje się w funduszach emerytalnych Allianza i MetLife.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst