poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

OT Logistics chce spłacić obligacje środkami ze sprzedaży akcji portu w Rijece

msd | 06 lutego 2023
Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży akcji Luka Rijeka, co ma jej pozwolić na definitywny wykup dwóch serii nienotowanych obligacji o łącznej wartości 60,8 mln zł.

Zawarta z czeską spółką Port Acquisitions przedwstępna umowa przewiduje sprzedaż 3,42 mln akcji operatora chorwackiego portu w Rijece za łączną cenę 26,34 mln euro. Przy czym, chodzi o 1,06 mln akcji posiadanych bezpośrednio przez OT Logistics oraz 2,36 mln walorów, które spółka w 2021 r. sprzedała do Rubicon Partners Ventures ASI, ale nadal nie otrzymała za nie płatności. 

Zamknięcie transakcji ma nastąpić do 23 marca tego roku, lecz najpierw konieczne będzie spełnienie szeregu warunków zawieszających, w tym zwolnienie akcji Luka Rijeka spod obligacyjnych zabezpieczeń, czy uzyskanie zgody tymczasowego nadzorcy sądowego. Ponadto, OT Logistics zobowiązane jest zapewnić, że akcje chorwackiej spółki sprzeda także Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN, którym zarządza PFR TFI.

Wpływy z transakcji OT Logistics miałoby wykorzystać między innymi do całkowitej spłaty nienotowanych na GPW obligacji serii H i G, wartych kolejno 52,39 mln zł oraz 8,36 mln zł. 

W osobnym komunikacie spółka zwołała na 27 lutego zgromadzenie obligatariuszy papierów serii H, by uzyskać zgodę na przeprowadzenie transakcji objętych zabezpieczeniem akcji Luka Rijeka. 

Nienotowane obligacje serii H zostały wyemitowane przez OTL w 2019 r. podczas ówczesnej restrukturyzacji zadłużenia. Pierwotnie papiery warte były 104,2 mln zł, a ich wykup przewidziany był na kwiecień 2021 r. Krótko po emisji spółka zaczęła zwoływać kolejne zgromadzenia obligatariuszy, by zmieniać warunki emisji, w tym termin wykupu. Do tej pory odbyło się już ponad 60 takich zgromadzeń.

Dotychczasowa wyprzedaż aktywów pozwoliła OT Logistics sfinansować spłatę połowy papierów serii H w listopadzie 2021 r. Resztę spółka miała spłacić w 2022 r., lecz ponownie udało jej się przekonać obligatariuszy (na zgromadzeniach żądzą dwa OFE) do przesunięcia terminu wykupu. Ten obecnie obowiązujący to 28 kwietnia 2023 r. 

W związku z odmową GPW, obligacje serii H nigdy nie trafiły do obrotu na Catalyst (mniejsza seria G znajduje się w portfelu funduszu private debt).

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium