czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

OT Logistics w końcu wykupi obligacje

msd | 15 marca 2023
W związku ze sprzedażą akcji operatora portu w chorwackiej Rijece spółka zamierza spłacić 29 marca nienotowane papiery o wartości 52,4 mln zł.

Sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka zobowiązuje OT Logistics do obowiązkowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Tym samym, dojdzie do ostatecznej spłaty papierów uplasowanych podczas refinansowania długów z 2019 r. 

Pierwotnie obligacje te warte były 104,2 mln zł, a ich wykup przewidziany był na kwiecień 2021 r. Niedługo po dojściu emisji do skutku spółka zaczęła zwoływać kolejne zgromadzenia obligatariuszy celem zmiany warunków emisji, w tym terminu ich spłaty. Ostatecznie, zgromadzeń takich odbyło się ponad 60. W międzyczasie spółka spłaciła część długu, na co trafiły środki z wyprzedaży aktywów.

Mimo początkowych założeń, obligacje nigdy nie trafiły do obrotu. Zgody na to nie wyraziła bowiem GPW, co związane było z kontrowersjami wokół innej serii papierów dłużnych OT Logistics, wykupionych ostatecznie w 2021 r.

Według wcześniejszych zapowiedzi, sprzedaż akcji Luka Rijeka pozwolić ma OT Logistics także na spłatę obligacji serii G o wartości 8,4 mln zł, które znajdują się w jednym z funduszy długu prywatnego.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium