wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

OT Logistics – raport kredytowy DM Michael/Ström

Wojciech Bartosik, DM Michael/Ström | 05 lipca 2018
Raport przedstawia sytuację finansową grupy kapitałowej OT Logistics po wynikach za I kwartał 2018 r.

Grupa prowadzi kompleksową działalność logistyczną w myśl zasady door-to-door, oferując usługi spedycyjne w tym transport morski, kolejowy, drogowy, lotniczy i żeglugi śródlądowej, usługi portowe (składowanie) i przeładunkowe. Grupa prowadzi transport zarówno towarów konwencjonalnych, jak i niebezpiecznych, a także produktów rolnych oraz surowców: drewna, ropy, węgla, koksu i rud.

W ostatnich latach grupa w dużej mierze rosła poprzez przejęcia – doszło do akwizycji STK, Kolei Bałtyckich i Sealand Logistics (wszystkie w 2016 r.), oraz nabycia kolejnego pakietu udziałów portu Luka Rijeka (2017 r.). Przejęcia wymagały zaangażowania znacznych środków pieniężnych i spowodowały wzrost długu netto grupy, a także podwyższone koszty związane z konsolidacją operacyjną. OTS zapowiada, że nie planuje kolejnych przejęć w najbliższym okresie i skupi się na reorganizacji operacyjnej grupy.

Od września 2017 r. Grupa przejęła kontrolę operacyjną nad spółką Luka Rijeka (konsolidowanej metodą pełną w sprawozdaniu finansowym grupy) na podstawie umowy wspólników z chorwackimi funduszami Allianz i ERSTE ZB. Obecnie OTS posiada bezpośrednio 26,51 proc. udziałów, a razem wspólnicy mają 50,56 proc. udziałów. Umowa wspólników wiąże się z opcją put wykupu udziałów przez OTS od funduszy, która jest wyceniona na 116,5 mln zł. Dodatkowo, poza porozumieniem, 8,75 proc. udziałów należących wcześniej do OTS objął PFR, który również posiada opcję put wycenianą na 57,9 mln zł i równolegle opcję call wycenianą na 2,9 mln zł.

Port Luka Rijeka charakteryzuje się niską marżą EBITDA co jest spowodowane m.in. wysokim zatrudnieniem i związanymi z tym kosztami pracy. Zapowiadana przez grupę poprawa efektywności może być utrudniona przez silne związki zawodowe w chorwackim porcie.

W drugiej połowie 2018 r. grupie zapadają obligacje na łączną kwotę 131,5 mln zł, które mają być refinansowane z ustanowionego pod koniec maja programu emisji obligacji, w ramach którego grupa planuje pozyskać do 200 mln zł.

Rolowanie obligacji jest kluczowym czynnikiem ryzyka dla działalności grupy. Według naszych szacunków przy niepowodzeniu nowej emisji OTS ma lukę płynności w 2018 r. na poziomie ok. 115 mln zł.

Pobierz cały raport (PDF, 997 KB)

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje