piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

OT Logistics szuka refinansowania dla obligacji

msd | 10 lutego 2022
Spółka wystąpiła do banków z wnioskami o udzielenie 60 mln zł finansowania kredytowego na spłatę obligacji i kolejnych 30-40 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Po wieloletniej restrukturyzacji, w wyniku której OT Logistics ścięło koszty i wyprzedało dużą część majątku, spółce udało się całkowicie spłacić kredyty bankowe i zredukować obligacyjne zadłużenie. Po listopadowej częściowej spłacie papierów dłużnych wynikające z nich zobowiązania zmalały bowiem do 60 mln zł, które OTL zobowiązane jest spłacić do końca kwietnia.

„W zakresie planowanych źródeł finansowania spółka wystąpiła do zainteresowanych banków z wnioskami o udzielenie finansowania kredytowego na dokonanie refinansowania całości obligacji w wysokości 60 mln zł do 30.04.2022 r. oraz sfinansowania programu inwestycyjnego na kwotę 30-40 mln zł. Spółka nie wyklucza także możliwości zaciągnięcia innych zobowiązań w celu refinansowania obligacji i sfinansowania planowanych inwestycji” – podało OT Logistics.

Jak przekonuje OTL, w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji udało się obniżyć relacje długu netto do zysku EBITDA poniżej 1,5x, co „wskazuje na pełne zdolności kredytowe spółki do zaciągnięcia i obsługi takiego finansowania w średnioterminowym horyzoncie czasowym”

Na 2022 r. OTL zapowiada osiągnięcie około 300 mln zł skonsolidowanych przychodów, w tym 68 proc. stanowić mają usługi portowe. Według zapowiedzi, wynik EBITDA grupy ma przekroczyć 45 mln zł, a zysk netto znaleźć się powyżej 19 mln zł. Na poziomie jednostkowym OTL zamierza natomiast osiągnąć wyniki pozwalające na wypłatę dywidendy począwszy od 2022 r. 

Zaktualizowana strategia OTL zakłada także przyspieszenie wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością portową. Łącznie mają one wynieść 30-40 mln zł w latach 2022-2023 i mają zostać sfinansowane leasingiem.

„W efekcie tych inwestycji planowana skonsolidowana EBITDA grupy OTL od roku 2023 powinna przekroczyć poziom 55 mln zł oraz poziom 70 mln zł od roku 2025” – zapowiada spółka.

Większość z wygasających w kwietniu papierów OT Logistics to dług pochodzący z refinansowania przeprowadzonego jeszcze w 2019 r. Warte początkowo ponad 100 mln zł papiery nigdy nie trafiły do obrotu, na co GPW nie wyraziła zgody z powodu kontrowersji związanych z innymi obligacjami OTL. Aktualna wartość papierów to około 52 mln zł. Z kolei drugą z wygasających niebawem emisji stanowią papiery znajdujące się w posiadaniu funduszu Noble Fund Private Debt, warte obecnie ponad 8 mln zł.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst