niedziela, 26 września 2021

Newsroom

P4 zwiększył przychody, a Iliad chce kupić UPC

msd | 30 lipca 2021
Operator sieci Play poprawił skonsolidowane przychody o 3,9 proc. r/r do 3,64 mld zł w I półroczu. Jego właściciel oferuje natomiast 7,3 mld zł za przejęcie UPC.

Łączna liczba aktywnych klientów Play’a wzrosła do 12,5 mln na koniec czerwca, a średni przychód na klienta usług mobilnych poprawił się o 2,7 proc. r/r do 27,3 zł – podano we wstępnych wynikach P4. Skonsolidowany wynik EBITDAaL spółki (tj. EBITDA po kosztach leasingu) wzrósł zaś o 46,6 proc. r/r do 1,7 mld zł, a jej wynik na podstawowej działalności operacyjnej poprawił się o 71,7 proc. r/r do 1,31 mld zł. Pełne sprawozdanie za I półrocze P4 opublikuje 31 sierpnia.

W tym samym komunikacie P4 podało, że jego właściciel – francuski koncern Iliad – złożył wstępną niewiążącą ofercie nabycia 100 proc. udziałów spółki UPC Polska, którą wyceniono na 7,3 mld zł (na bazie wyniku EBITDA szacowanego na 782 mln zł w 2021 r.).

„Obecnie prowadzone są rozmowy pomiędzy stronami, jednak grupa Iliad nie może zapewnić, że transakcja dojdzie do skutku” – podano w komunikacie P4.

Na Catalyst notowane są dwie serie papierów dłużnych P4 z terminami spłaty w grudniu 2026 r. oraz grudniu 2027 r. Oprócz terminów spłaty i wysokości marży (1,75 wobec 1,85 pkt proc.), zasadniczo różnią się one nominałem pojedynczej obligacji (500 tys. zł wobec 1 tys. zł). Dłuższe papiery PLY1227 sprzedający wycenia na 100,6 proc., tj. z 1,97 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst