czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

PB: założyciel Fachowcy.pl za kratkami

msd | 09 października 2018
Piotr S., założyciel a do niedawna i prezes spółki Fachowcy.pl Ventures, od ponad trzech miesięcy przebywa w areszcie – wynika z informacji podanych przez Puls Biznesu.

Piotrowi S., jak ustalił PB, postawiono trzy zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działanie na szkodę ustalonej masy upadłości oraz przestępstwo karnoskarbowe. Zatrzymany nie przyznaje się do winy, a nowy prezes i prawniczka obsługująca spółkę podkreślają, że stawiane zarzuty nie mają bezpośredniego związku z Fachowcami.

Szczegółowy opis stawianych Piotrowi S. znajduje się na stronach PB.

W czerwcu rada nadzorcza Fachowców „z uwagi na czasową niedyspozycję uniemożliwiającą uczestniczenie w funkcjonowaniu spółki” odwołała Piotra S. z funkcji prezesa.

Fachowcy.pl Ventures znajdują się obecnie w przyspieszonym postepowaniu układowym. W jego ramach spółka proponuje całkowitą konwersję wartego 9,35 mln zł zadłużenia finansowego na nowe akcje. Wyemitowanych zostałoby 93,5 mln nowych walorów wobec istniejących obecnie 141 mln. Nowe akcje zostałyby wyemitowane przy cenie na poziomie 10 groszy, to bowiem najniższa możliwa cena, równa nominałowi. Na giełdzie akcje Fachowców już teraz notowane są jednak po 1 groszu.

Wśród zadłużenia finansowego, które spółka chce całkowicie skonwertować na akcje znajdują się warte 3,68 mln zł dwuletnie obligacje. Papiery wyemitowano w styczniu 2017 r. za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że około połowy emisji znajdować się może w rękach Piotra S.

Przyspieszone postępowanie układowe wobec Fachowcy.pl zostało otwarte w lutym tego roku. Spółka wnioskowała o nie jeszcze w grudniu, gdy już utraciła płynność. W przygotowanym planie restrukturyzacyjnym zaplanowano 6,2-6,7 mln zł przychodów rocznie w latach 2019-2028, a zysk netto miałby oscylować w granicach 1,8-2,5 mln zł (2,1-3,1 mln zł dla wariantu optymistycznego). Żeby jednak postępowanie restrukturyzacyjne mogło się w ogóle zakończyć sukcesem spółka musi nie tylko porozumieć się z wierzycielami, ale – jak podała – musi też… pożyczyć dodatkowe 4 mln zł. 

Obligacje Fachowców zabezpieczono zastawem na znaku towarowym „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do 150 proc. wartości obligacji. W styczniu 2017 r. spółka Grant Thornton Frąckowiak wyceniła znak towarowy na 9,19 mln zł. Niecałe 14 miesięcy później ta sama spółka obniżyła wycenę do 50 tys. zł.

Papiery dłużne Fachowców miały trafić do obrotu na Catalyst, lecz spółka nigdy do tego nie doprowadziła.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje