piątek, 18 września 2020

Newsroom

PBG zwołało dziewięć zgromadzeń obligatariuszy

msd | 04 listopada 2019
Każde ze zgromadzeń zwołano na żądanie uprawnionego obligatariusza. Porządek obrad zakłada zmianę warunków emisji każdej serii obligacji.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji – to wszystko, co na razie PBG ujawnia w sprawie oczekiwanych od obligatariuszy decyzji. Nie jest jednak tajemnicą, że restrukturyzacja budowlanej spółki przebiega gorzej od pierwotnego planu, czego skutkiem były w ostatnich miesiącach kolejne prolongaty w wykupie układowych obligacji.

Każde z dziewięciu zgromadzeń obligatariuszy zwołano na 21 listopada. Wtedy też wygasać mają przynajmniej trzy serie układowego długu PBG, którego wykup już kilkukrotnie przesuwano.

Układowe obligacje PBG znajdują się przede wszystkim w portfelach banków i funduszy inwestycyjnych.

Na Catalyst notowane są cztery serie długu budowlanej spółki. Do transakcji nim jednak nie dochodzi.

Niedawno GPW odmówiła PBG wprowadzenia do obrotu kolejnych serii obligacji, tłumacząc to odmową wydania opinii audytora do sprawozdania rocznego PBG oraz ryzykiem nieterminowego wykonania zobowiązań układowych.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje