sobota, 16 listopada 2019

Newsroom

PBG zwołuje kolejne zgromadzenia obligatariuszy

msd | 27 sierpnia 2019
Budowlana spółka chce, aby właściciele układowych obligacji serii G, G1 oraz G3 wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji.

W opublikowanym ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzeń obligatariuszy PBG nie precyzuje, o jakie zmiany warunków emisji może chodzić. Wobec faktu, że termin zgromadzenia obligacji zwołano na 16 września, czyli dzień, w którym przypada termin wykupu długu, intencje spółki wydają się jasne.

Wygasające 16 września papiery serii G, G1 oraz G3 to dług wyemitowany w ramach układu zawartego przez PBG z wierzycielami. Łączna nominalna wartość tych obligacji to około 60 mln zł. Ich właścicielami są głównie banki, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne.

PBG już raz przesunęło termin spłaty obligacji G, G1 oraz G3. Pierwotnie papiery te miały bowiem wygasać 30 czerwca tego roku.

Kolejne serie układowych papierów dłużnych PBG wygasać będą 31 grudnia tego roku.

O konieczności przesunięcia terminów wykupu budowlana spółka informowała w raporcie finansowym za 2018 r., gdzie kontynuację działalności uzależniła właśnie od porozumienia z obligatariuszami.

Na Catalyst notowane są aktualnie cztery serie układowego długu PBG z terminami spłaty w grudniu tego roku i czerwcu przyszłego roku. Kolejnych papierów spółki GPW już nie dopuściła do obrotu, co uzasadniono odmową wydania opinii przez audytora do ostatniego sprawozdania rocznego. Giełda zwróciła też uwagę na „ryzyko związane z nieterminowym wykonaniem części zobowiązań wynikających z postanowień układu”.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • I2 Development dalej od kowenantów

  15 listopada 2019
  Tym razem bez istotnych jednorazowych wydarzeń poznański deweloper oddalił wskaźnik zadłużenia netto od kowenantu w warunkach emisji trzech notowanych na Catalyst serii.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w kasie Marvipolu

  15 listopada 2019
  Mimo udanego kwartału, na koniec września grupa wykazała spadek środków pieniężnych do poziomu najniższego od dziewięciu kwartałów.
  czytaj więcej
 • Wysoki cash flow operacyjny Rokity w III kwartale

  15 listopada 2019
  Pomimo wciąż słabnących wyników, grupa PCC Rokita wypracowała 102,7 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w III kwartale. Obniżyła więc zadłużenie, ale kosztem istotnego odpływu gotówki.
  czytaj więcej
 • Kancelaria Medius obniżyła wskaźniki zadłużenia

  15 listopada 2019
  Po lipcowym wykupie obligacji i zrealizowanych w III kwartale przepływach operacyjnych windykator wykazywał najniższe wskaźniki dług netto/EBITDA i dług netto/kapitały własne od czterech kwartałów. Spółka kontynuuje przegląd opcji strategicznych, mimo utraty zezwolenia przez Lartiq TFI, z którym była związana na wielu płaszczyznach.
  czytaj więcej

Emisje