wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

PCC Exol i PCC Rokita z ograniczonymi dostawami surowca od Orlenu

msd | 05 listopada 2018
Problemy na płockiej instalacji olefin Orlenu i jej postój są przyczyną redukcji dostaw do spółek z grupy PCC. Exol i Rokita mają więc trudności z terminową realizacją niektórych dostaw.

Przestój instalacji Orlenu rzutuje na redukcję dostaw tlenku etylenu, który dla spółek z grupy PCC jest jednym z głównych surowców wykorzystywanych w produkcji. W przypadku Exolu płocki koncern jest „wiodącym dostawcą” tlenku etylenu. W Rokicie pochodzi od zaś od Orlenu „z znaczącej części”.

Dla PCC Exol ograniczone dostawy tlenku etylenu, jak podano w komunikacie spółki, skutkują zakłóceniami w realizacji dostaw pewnych grup produktów. W przypadku PCC Rokita komunikat mówi natomiast o możliwości zakłóceń w zakresie terminowej realizacji dostaw części produktów, wytwarzanych przez spółkę w segmencie poliuretanów.

Wstępnie szacowany okres postoju instalacji Orlenu, jak podano, to 10 dni, licząc prawdopodobnie od 31 października, gdy dojść miało do jej unieruchomienia.

Obecnie podejmowane są przez spółkę działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków tego zdarzenia siły wyższej i spółka dołoży wszelkich starań celem ich złagodzenia – podano zgodnie w komunikatach PCC Exol i PCC Rokita.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Rokity i trzy serie papierów Exolu. Wszystkie z nich uplasowano w ramach ofert publicznych, kierowanych głównie do inwestorów indywidualnych. Najdłuższe serie długu Rokity z terminami spłaty w latach 2023-2025 wyceniane są od 4,8 do 5 proc. rentowności brutto. W przypadku obligacji Exolu rentowność najdłuższej serii, zapadającej w 2022 r., to z kolei 5,3 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A., PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje