sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

PCC Rokita wraca do pięcioletnich obligacji

ems | 18 maja 2017
Chemiczna spółka zamierza przeprowadzić publiczną emisję obligacji wartych 25 mln zł, oprocentowanych na 5 proc. i zapadających po pięciu latach.

Terminy przeprowadzenia zapisów nie zostały upublicznione. Gdy poprzednim razem – w kwietniu ub.r. – Rokita rozpoczynał IV program publicznych emisji obligacji, wiadomość o zamiarze przeprowadzenia oferty także opublikował w czwartek, a w poniedziałek podał harmonogram zapisów (ich przyjmowanie rozpoczęto w środę). Można zakładać, że teraz harmonogram dalszych działań będzie zbliżony. Ciekawym zbiegiem okoliczności, publiczna emisja obligacji Rokity ma wielką szansę ponownie zbiec się w czasie z emisją publiczną Bestu.

Tradycyjnie oferującym obligacje będzie Dom Maklerski BDM, który odpowiada za wszystkie przeprowadzone dotychczas publiczne emisje obligacje Rokity (było ich dotąd 12). Ponieważ 28 maja zapadają obligacje serii AD, także warte 25 mln zł, można założyć, że wzorem wcześniejszych emisji refinansujących, przynajmniej część nowej emisji zostanie w pierwszej kolejności przydzielona inwestorom, którzy obejmowali serię AD cztery lata temu.

Latem i jesienią ub.r. PCC Rokita przeprowadził dwie emisje publiczne o siedmioletnim terminie wykupu. O ile pierwsza z nich zakończyła się powodzeniem i niespodziewanie niską redukcją zapisów, o tyle późniejsza była pierwszą z emisji Rokity, której nie uplasowano w całości, a przyczyną mogła być zbieżność terminu emisji z turbulencjami na rynku obligacji skarbowych, których rentowność silnie rosła w tamtym okresie. Mimo że okoliczności są obecnie korzystniejsze, spółka zdecydowała się na skrócenie okresu do wykupu do pięciu lat.

Obecnie na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Rokity o terminie zapadalności od dwóch do sześciu lat. Mimo sporej rozpiętości co do okresu zapadalności ich rentowność jest porównywalna – papiery dwuletnie dają 4,6 proc. rentowności brutto, a sześcioletnie 5 proc.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje