poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

PGE mocniej zadłużone

msd | 27 września 2023
Pomimo osiągnięcia prawie 7,2 mld zł cash flow operacyjnego i poprawy sytuacji pieniężnej w II kwartale, dług netto energetycznej grupy ponownie wzrósł.

Wobec wyższych cen energii elektrycznej skonsolidowane przychody PGE wzrosły o 42 proc. r/r do 22,4 mld zł w II kwartale. Mimo wszystko, nie wystarczyło to do poprawy zyskowności, ponieważ z powodu szeregu niekorzystnych dla rachunku wyników zdarzeń jednorazowych (dodatnich przed rokiem) raportowana EBITDA spadła o 35 proc. r/r do 2,4 mld zł w II kwartale. Sam zysk netto wyniósł niecałe 0,4 mld zł wobec 2,2 mld zł przed rokiem. 

Jak jednak podaje PGE, skorygowany o zdarzenia jednorazowe wynik EBITDA wzrósł o 77 proc. do niecałych 2,9 mld zł. W całym I półroczu miał on więc sięgnąć 6,2 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej. 

Po wyjątkowo słabych przepływach operacyjnych z I kwartału, które pomniejszyły zasoby gotówkowe PGE o ponad 6,8 mld zł, kolejny kwartał przyniósł dla odmiany niemal 7,2 mld zł dodatniego cash flow operacyjnego, z czego ponad połowa trafiła na wydatki z działalności inwestycyjnej. W tym czasie dług brutto energetycznego koncernu wzrósł o 3,4 mld zł do rekordowych 17,8 mld zł. Po pomniejszeniu o posiadaną gotówkę sam dług netto sięgnął zaś 7,5 mld zł wobec 5,7 mld zł kwartał wcześniej i wartości ujemnych w trzech wcześniejszych okresach (PGE miało wówczas więcej środków pieniężnych niż zadłużenia odsetkowego). Tym samym, relacja długu netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA wzrosła z 0,6x w marcu do ponad 0,9x w czerwcu.

Sama PGE nie pozostawia jednak wątpliwości – faktyczne zadłużenie netto grupy, uwzględniające także przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2, jest około dwuipółkrotnie wyższe (ponad 19 mld zł wobec niecałych 10 mld zł przed rokiem).

Wysokie przepływy operacyjne i dodatkowe zadłużenie pozwoliły natomiast PGE na wzrost stanu środków pieniężnych z 8,8 mld zł w marcu do niemal 10,4 mld zł na koniec czerwca. Stąd też gotówka pokrywała jedną trzecią krótkoterminowych zobowiązań koncernu, co oznaczało powrót do bardziej typowych dla PGE poziomów płynności natychmiastowej (0,33x wobec 0,20x w marcu i średnio 0,32x w poprzednich 12 kwartałach). 

W komentarzu do sprawozdania PGE zwrócono natomiast uwagę, iż transakcja wydzielenia aktywów węglowych grupy do NABE może nie zostać zrealizowana w założonym terminie (Senat odrzucił ustawę niezbędną do utworzenia NABE i przekazał ją do Sejmu, lecz ten nie zbierze się już do czasu wyborów parlamentarnych).

Pod koniec sierpnia zarząd PGE ogłosił aktualizację strategii, która zakładała przyspieszenie dekarbonizacji koncernu. Już po tygodniu musiał się jednak z niej wycofać, co oficjalnie tłumaczono koniecznością zakończenia procesu powstania NABE (nieoficjalnie chodzić miał o potencjalne protesty górników przed październikowymi wyborami).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE z terminami spłaty w 2026 i 2029 r., za które spółka płaci kolejno 1,2 i 1,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Dłużne z nich wyceniane są na 100,95 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

 • Mocno deficytowy IV kw. w grupie PGE

  05 kwietnia 2024
  Z powodu wysokich niegotówkowych odpisów w segmencie energetyki konwencjonalnej grupa PGE zamknęła IV kwartał z ponad 8 mld zł straty netto. Lecz 6,3 mld zł ujemnych przepływów operacyjnych i 3,3 mld zł wydatków inwestycyjnych to już jak najbardziej gotówkowe pozycje.
  czytaj więcej
 • PGE zapowiada wielomiliardowy odpis

  29 stycznia 2024
  W wyniku testów na utratę wartości aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej wynik brutto PGE za 2023 r. obniży się o około 8,5 mld zł.
  czytaj więcej
 • Mieszane oczekiwania PGE na przyszły rok

  22 listopada 2023
  Wytwórca energii spodziewa się poprawy powtarzanego wyniku EBITDA w obszarze obrotu i dystrybucji, ale dostrzega pogorszenie perspektywy w segmencie energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa.
  czytaj więcej
 • Grupe PGE obniżyła dług netto o ponad 6 mld zł w III kw.

  16 listopada 2023
  Według wstępnych szacunków, energetyczna grupa wypracowała prawie 2,5 mld zł zysku EBITDA w III kwartale. Mimo wysokich nakładów inwestycyjnych, jej dług netto spadł do 1,6 mld zł we wrześniu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst