poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

PHN uplasował obligacje warte 220 mln zł

msd | 24 maja 2023
Polski Holding Nieruchomości wyemitował trzyletnie papiery z 3,95 pkt proc. marży, równocześnie nabywając część wygasającej w czerwcu serii PHN0623.

Za wygasające w maju 2026 r. niezabezpieczone obligacje kontrolowany przez skarb państwa deweloper zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 3,95 pkt proc. marży. 

Wart 200 mln zł dług trafił do 41 inwestorów, a w ramach rozliczenia emisji PHN nabył w celu umorzenia wygasające 5 czerwca obligacje o wartości nominalnej 30,39 mln zł. Tym samym, saldo zadłużenia pozostałego do spłaty spadło do 129,61 mln zł.

O zamiarze rolowania obligacji PHN0623 spółka informowała przy okazji publikacji sprawozdania rocznego, między innymi opierając o to założenia odnośnie kontynuowania działalności.

Wygasające za niecałe dwa tygodnie papiery PHN0623 kwotowane są na 99,6/100,39 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Polski Holding Nieruchomości S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje