czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

PHN uplasował obligacje warte 220 mln zł

msd | 24 maja 2023
Polski Holding Nieruchomości wyemitował trzyletnie papiery z 3,95 pkt proc. marży, równocześnie nabywając część wygasającej w czerwcu serii PHN0623.

Za wygasające w maju 2026 r. niezabezpieczone obligacje kontrolowany przez skarb państwa deweloper zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 3,95 pkt proc. marży. 

Wart 200 mln zł dług trafił do 41 inwestorów, a w ramach rozliczenia emisji PHN nabył w celu umorzenia wygasające 5 czerwca obligacje o wartości nominalnej 30,39 mln zł. Tym samym, saldo zadłużenia pozostałego do spłaty spadło do 129,61 mln zł.

O zamiarze rolowania obligacji PHN0623 spółka informowała przy okazji publikacji sprawozdania rocznego, między innymi opierając o to założenia odnośnie kontynuowania działalności.

Wygasające za niecałe dwa tygodnie papiery PHN0623 kwotowane są na 99,6/100,39 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Polski Holding Nieruchomości S.A.

 • Lekka poprawa płynności gotówkowej w PHN

  24 maja 2024
  Co prawda Polski Holding Nieruchomości zamknął I kwartał ze stratą, ale wpływy z marcowej emisji obligacji pozwoliły mu delikatnie poprawić sytuację pieniężną. Wciąż jednak w czerwcu czeka go refinansowanie dwóch kredytów inwestycyjnych, a w II półroczu zapewne dojdzie do emisji kolejnych papierów dłużnych.
  czytaj więcej
 • PHN z planem na dalsze refinansowanie

  06 maja 2024
  Kontrolowany przez skarb państwa deweloper zamknął ubiegły rok ze 167 mln zł straty netto i ponad 684 mln zł krótkoterminowego długu. Obok refinansowania kredytów, liczy na jeszcze jedną emisję obligacji, do której potencjalnie dojść powinno w drugiej połowie tego roku.
  czytaj więcej
 • Marcowa emisja PHN debiutuje na dużych obrotach

  24 kwietnia 2024
  Po niecałych pięciu godzinach środowej sesji dopiero co wprowadzonymi do obrotu obligacjami Polskiego Holdingu Nieruchomości zawarto transakcje za 15,3 mln zł.
  czytaj więcej
 • PHN uplasował obligacje warte 230 mln zł

  06 marca 2024
  Przy okazji nowej emisji Polski Holding Nieruchomości odkupił wygasające w grudniu papiery PHN1224 za 72,2 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje