niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

PHN wyemituje obligacje o wartości do 230 mln zł

msd | 26 lutego 2024
Za nowe niezabezpieczone papiery dłużne Polski Holding Nieruchomości zobowiązany będzie płacić 3,9 pkt proc. ponad sześciomiesięczny WIBOR.

W stosunku do emisji z maja ubiegłego roku deweloperowi udało się obniżyć wysokość marży o symboliczne 5 pkt bazowych. Przy czym, spółka na razie nie ujawnia okresu spłaty nowych obligacji (poprzednio były to trzy lata).

Samo ustalenie wartości emisji wraz z wysokością marży pozwala natomiast sądzić, że PHN jest już po słowie z inwestorami.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Polskiego Holdingu Nieruchomości, z czego jedna wygasać będzie w grudniu tego roku (325 mln zł). Tymczasem pochodzące z zeszłorocznej emisji papiery PHN0526 notowane są w poniedziałek rano po 102,7 proc. nominału.

Według prognoz dewelopera, na koniec 2024 r. jego obligacyjne zobowiązana wyniosą 375 mln zł, co oznaczałoby, że obok całkowitego wykupu serii PHN1224, dojść może także do częściowego odkupu papierów PHN0526 (w przeciwnym razie wartość zobowiązań z tytułu papierów dłużnych wyniosłaby 450 mln zł, jeśli uwzględnić w tym nową emisję). 

Więcej wiadomości o Polski Holding Nieruchomości S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst