środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

PKN Orlen ma porozumienie ze skarbem państwa ws. przejęcia PGNiG

msd | 27 września 2022
W związku z planowanym połączeniem płocki koncern zadeklarował zamiar realizacji polityki energetycznej kraju w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego, a także zobowiązał się kontynuować rozpoczęte lub przygotowywane przez PGNiG inwestycje.

Zawarte pomiędzy Orlenem a skarbem państwa porozumienie zakłada po przejęciu PGNiG prowadzenie działalności w zakresie wydobycia, handlu i dystrybucji gazu ziemnego będzie zgodnie z polityką energetyczną Polski. 

Okres obowiązywania porozumienia ustalono na 10 lat, ale przy założeniu jego automatycznego przedłużenia.

W miniony poniedziałek Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie Orlenu z PGNiG. W środę odbędzie się natomiast NWZ płockiego koncernu, właśnie w sprawie jego fuzji z PGNiG. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, transakcja odbędzie się w formie bezgotówkowej, tj. poprzez wydanie akcjonariuszom gazowej spółki nowych akcji Orlenu.

Niecałe dwa miesiące temu PKN Orlen sfinalizował połączenie z Lotosem. Po zamknięciu przejęcia PGNiG skarb państwa będzie miał 52 proc. akcji połączonego koncernu.

Na Catalyst notowane są dwie złotowe serie obligacji Orlenu. Krótsza z nich – PKN1222 – to już ostatnie papiery płockiego koncernu, które w przeszłości zostały uplasowane wśród inwestorów indywidualnych. Tuż przed zamknięciem wtorkowej sesji kwotowano je na 99,83/100,2 proc. nominału. Kupujący mógłby więc liczyć na niecałe 6,7 proc. rentowności brutto (ale w ujęciu netto byłoby to niecałe 1,9 proc.). 

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst