czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

PKN Orlen ma porozumienie ze skarbem państwa ws. przejęcia PGNiG

msd | 27 września 2022
W związku z planowanym połączeniem płocki koncern zadeklarował zamiar realizacji polityki energetycznej kraju w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego, a także zobowiązał się kontynuować rozpoczęte lub przygotowywane przez PGNiG inwestycje.

Zawarte pomiędzy Orlenem a skarbem państwa porozumienie zakłada po przejęciu PGNiG prowadzenie działalności w zakresie wydobycia, handlu i dystrybucji gazu ziemnego będzie zgodnie z polityką energetyczną Polski. 

Okres obowiązywania porozumienia ustalono na 10 lat, ale przy założeniu jego automatycznego przedłużenia.

W miniony poniedziałek Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie Orlenu z PGNiG. W środę odbędzie się natomiast NWZ płockiego koncernu, właśnie w sprawie jego fuzji z PGNiG. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, transakcja odbędzie się w formie bezgotówkowej, tj. poprzez wydanie akcjonariuszom gazowej spółki nowych akcji Orlenu.

Niecałe dwa miesiące temu PKN Orlen sfinalizował połączenie z Lotosem. Po zamknięciu przejęcia PGNiG skarb państwa będzie miał 52 proc. akcji połączonego koncernu.

Na Catalyst notowane są dwie złotowe serie obligacji Orlenu. Krótsza z nich – PKN1222 – to już ostatnie papiery płockiego koncernu, które w przeszłości zostały uplasowane wśród inwestorów indywidualnych. Tuż przed zamknięciem wtorkowej sesji kwotowano je na 99,83/100,2 proc. nominału. Kupujący mógłby więc liczyć na niecałe 6,7 proc. rentowności brutto (ale w ujęciu netto byłoby to niecałe 1,9 proc.). 

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

 • Orlen wrócił do długu netto

  22 lutego 2024
  Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
  czytaj więcej
 • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

  31 października 2023
  Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
  czytaj więcej
 • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

  24 sierpnia 2023
  Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
  czytaj więcej
 • Orlen szacuje budżet projektu farmy Baltic Power na 4,7 mld euro

  11 sierpnia 2023
  Rada nadzorcza Orlenu wydała warunkową decyzję dla rozpoczęcia budowy projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1200 MW. Inwestycja finansowana będzie w formule project finance.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst