wtorek, 22 września 2020

Newsroom

PKN Orlen odpisze 2,5 mld zł aktywów w sprawozdaniu za I kw.

msd | 05 maja 2020
Paliwowy koncern dokona 0,5 mld zł odpisu aktualizującego wartość aktywów grupy Orlen Upstream oraz 2 mld zł odpisu aktualizującego wartość zapasów.

Na skutek przeprowadzonych odpisów skonsolidowany wynik EBITDA Orlenu zostanie obciążony kwotą 2,5 mld zł. Dokonane odpisy na aktywa Orlen Upstream grupa tłumaczy aktualizacją prognozy cen surowców oraz aktualizacją stopy dyskonta. W przypadku odpisu zapasów kluczową rolę odegrały spadki cen ropy i cen sprzedaży końcowych produktów.

W I kwartale ubiegłego roku paliwowy koncern miał 1,8 mld zł wyniku EBITDA (2 mld zł EBITDA LIFO).

Pełne sprawozdanie za I kwartał tego roku grupa przekaże 6 maja.

W ubiegłym tygodniu Orlen rozliczył przejęcie Energi, w ramach którego za 2,77 mld zł nabył 80 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki (85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu).

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu o łącznej wartości 1 mld zł, z czego jedna wygasa w 2021 r., a pięć pozostałych w 2022 r. Rentowności papierów płockiej spółki wynoszą między 1,8 a 2,2 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje