sobota, 31 października 2020

Newsroom

PKN Orlen ogłosił wezwanie na pozostałe akcje Energi

msd | 22 września 2020
Paliwowy koncern chce nabyć do 82,75 mln pozostających w obrocie akcji Energi, aby móc wycofać spółkę z GPW. Wartość całej transakcji sięgnie do 691 mln zł.

PKN Orlen, który od tego roku ma 80 proc. akcji Energi (85 proc. udziału w głosach na WZ), chce nabyć pozostałe 20 proc. w drodze wezwania, aby móc wycofać spółkę z GPW.

Ogłoszone wezwanie obejmuje wszystkie 82,75 mln akcji Energi, które są w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy. PKN Orlen proponuje po 8,35 zł za akcję Energi wobec 17 zł, które inwestorzy płacili podczas IPO z 2013 r. (w międzyczasie spółka wypłaciła łącznie ok. 3 zł dywidend na każdą akcję).

Zapisy w wartym do 691 mln zł wezwaniu przyjmowane będą między 9 października a 20 listopada.

Oprócz tegorocznej akwizycji Energi płocki koncern ma też przejąć Lotos (ma już warunkową zgodę KE) oraz PGNiG (na razie podpisano list intencyjny ze skarbem państwa). Tymczasem już samo przejęcie Energi i jej konsolidacja znacząco osłabiły bilans grupy PKN.

Niecałe dwa tygodnie temu PKN Orlen zapowiedział zamiar przeznaczenia ponad 25 mld zł na ograniczenie emisji CO2 w najbliższych 10 latach. Wydatki te chciałby finansować między innymi regularnymi emisjami zielonych obligacji.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Orlenu o łącznej wartości 1 mld zł. Wszystkie z nich uplasowano w publicznych ofertach adresowanych do inwestorów indywidualnych. W ostatnich transakcjach wszystkie papiery płockiego koncernu wyceniano przy około 0,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje