poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

PKN Orlen złożył do KE wniosek ws. przejęcia Lotosu

msd | 04 lipca 2019
Złożony przez płocki koncern wniosek do Komisji Europejskiej stanowi zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem grupy Lotos.

Wniosek do KE formalnie inicjuje postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Oprócz przedstawienia stron oraz założeń transakcji, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach. Do wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji – poinformował PKN Orlen.

Proces przejęcia Lotosu przez PKN Orlen trwa od lutego 2018 r., gdy płocki koncern podpisał list intencyjny ze skarbem państwa. Dokument ten określa, że w pierwszym etapie Orlen nabędzie 32,99 proc. akcji Lotosu od skarbu państwa, później zaś ogłosi wezwanie na akcje reprezentujące do 66 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lotosu.

W kwietniu 2018 roku w gdańskiej firmie rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku PKN Orlen wysłał do Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN Orlen i grupa Lotos otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku – podał także PKN Orlen.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Orlenu, wszystkie pochodzące z ofert publicznych. Najdłuższe papiery, zapadające w 2022 r., wyceniane są z 2,46-2,59 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje