piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny wypuścił kolejne krótkoterminowe obligacje

msd | 26 sierpnia 2019
Bank uplasował sześciomiesięczne zerokuponowe papiery dłużne o wartości nominalnej 200 mln zł, wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Cenę emisyjną półrocznych obligacji PKO Banku Hipotecznego ustalono na 98,97 proc. nominału. Termin wykupu papierów przypadać będzie 21 lutego 2020 r. 

Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji, co wskazuje, że nie trafią one do giełdowego obrotu.

Sześciomiesięczne obligacje PKO BH plasował też w poprzednim miesiącu. Były to nie tylko zerokuponowe papiery o wartości nominalnej 634 mln zł, ale też publiczna emisja skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Bank zebrał wówczas 161,5 mln zł z wartej do 310 mln zł oferty, w której bank proponował WIBOR 6M plus 0,3 pkt proc. marży.

W ostatnich miesiącach PKO BH wypuścił też dwie serie obligacji dla zamożnych inwestorów indywidualnych. Tym razem to dwuletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 0,6 pkt proc. marży.

Na Catalyst znajduje się 17 serii listów zastawnych PKO BH oraz dwie serie obligacji banku, obie pochodzące z niedawnych emisji publicznych. Krótkoterminowymi papierami PHO0120 wciąż nie handlowano, zaś dwuletnie obligacje PHO0721 wyceniano w ostatniej transakcji na 99,7 proc. Aktualnie rynek kwotuje je na 99,7/100,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje