piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

PKO BP ogranicza nadpłynność

msd | 24 maja 2022
Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

 • Marża odsetkowa PKO BP przekroczyła 4,3 proc.

  18 maja 2023
  Wzrost dochodów odsetkowych do 4,2 mld zł w I kwartale pozwolił bankowej grupie zamortyzować 967 mln zł kosztów ryzyka prawnego walutowych hipotek i osiągnąć ponad 1,4 mld zł zysku netto, jak przed rokiem. Sam bilans PKO BP wskazuje z kolei na wzrost płynności i wypłacalności.
  czytaj więcej
 • Euroobligacje PKO BP debiutują na GPW

  21 kwietnia 2023
  Bank wprowadził na warszawską giełdę uprzywilejowane obligacje o wartości 750 mln euro, które w styczniu uplasował na europejskim rynku.
  czytaj więcej
 • Nieco mocniejszy bilans PKO BP

  10 marca 2023
  Mimo szeregu nadzwyczajnych obciążeń, bankowa grupa zamknęła ubiegły rok z ponad 3,3 mld zł zysku netto. Po roku nieprzerwanych spadków, w IV kwartale w końcu poprawiła współczynniki kapitałowe. Jej wskaźnik kredytów zagrożonych osiągnął rekordowo niski poziom.
  czytaj więcej
 • PKO BP uplasował obligacje na 750 mln euro - aktualizacja

  26 stycznia 2023
  Popyt zgłoszony przez 188 inwestorów przekroczył podaż trzykrotnie. Za trzyletnie uprzywilejowane papiery bank zaoferował 250 punktów marży i dyskonto w cenie emisyjnej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst