czwartek, 05 października 2023

Newsroom

PKO BP uchwalił program emisji wart 4 mld EUR

ems | 09 sierpnia 2022
Nie udało się z emisją podporządkowanych obligacji na krajowym rynku, może łatwiej będzie uplasować papiery na eurorynku, który niejednokrotnie okazywał w przeszłości zrozumienie i wsparcie, na które nie mogli liczyć na krajowym podwórku.

Program banku to dokładniej Euro Medium Term Notes (EMTN) i pozwala na emisję papierów w dowolnej walucie i formule, obligacje będą mogły być zaliczane do zobowiązań kwalifikowanych lub do funduszy własnych. 

Emisje będą mieć charakter publiczny, ale wniosek o zatwierdzenie prospektu zostanie złożony do nadzorcy luksemburskiego. Bank nie wyklucza, że obligacje z tego programu trafią do notowań na GPW.

Pięć lat temu PKO BP uchwalił podobny program emisji, którego wartość ustalono na 3 mld EUR, z czego bank skorzystał emitując papiery 750 mln EUR i 400 mln CHF jeszcze w 2017 r. Były to papiery czteroletnie, nie chodzi więc o refinansowanie zapadających obligacji.

Wraz z uchwaleniem nowego programu, stary program został zamknięty.

Przed tygodniem PKO BP zrezygnował z emisji obligacji podporządkowanych na polskim rynku. Bank planował pozyskanie 1,7-2 mld zł, ale rynek nie tyle nie był zainteresowany, co raczej nie mógł dostarczyć takiej kwoty, szczególnie po ostatniej wyprzedaży papierów skarbowych. Wyjście na eurorynek może, ale nie musi łączyć się z tą sytuacją. Pięć lat temu PKO BP w tym samym czasie pozyskiwał finansowanie w Polsce i w Europie. Ale oczywiście wówczas sytuacja rynkowa także była zupełnie inna.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje