niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Polnord miał więcej anulacji niż nowych umów w I kwartale

msd | 11 kwietnia 2019
Deweloper zanotował ujemną sprzedaż netto, anulowano bowiem o dziewięć więcej umów niż zawarto z klientami nowych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych. Spółka tłumaczy się komplikacjami prawnymi, odstąpieniem od realizacji jednego projektu i decyzją o podwyżce cen na innej inwestycji.

W I kwartale deweloper zawarł z klientami 94 umowy (dane ważone udziałem Polnordu w poszczególnych spółkach z grupy), ale jednocześnie odnotował 104 anulacje umów zawartych w 2018 r. Innymi słowy, przeszło co dziesiąta zawarta w 2018 r. umowa została anulowana. W ubiegłym roku Polnord sprzedał bowiem 836 lokali netto (spadek o 40 proc. r/r), czyli z uwzględnieniem rezygnacji.

Na tak wysoką liczbę anulowanych umów w I kwartale złożyć się miały głównie trzy projekty. Warszawska Stacja Kazimierz miała nieuregulowany stan prawny, co – zdaniem spółki – ograniczało możliwość zawierania umów sprzedaży. Z kolei w przypadku łódzkiego projektu Senatorska 29 Polnord zdecydował o odstąpieniu od jego realizacji. W gdańskim Fotoplastykonie spółka zdecydowała się zaś na podwyżkę cen.

Jednocześnie spółka podała też, że w I kwartale rozpoznała w rachunku wyników 64 mieszkania wobec 323 lokali przed rokiem.

Polnord wciąż nie opublikował sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Spółka informowała niedawno, że dokona w nim odpisu aktualizującego na 13,8 mln zł należności. Tymczasem po trzech kwartałach ubiegłego roku skonsolidowana strata netto dewelopera sięgała 37,7 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Polnordu z terminami spłaty od grudnia tego roku do września przyszłego roku. Zapadające w grudniu trzy serie warte są w sumie 56,8 mln zł. Rynek wycenia je poniżej nominału, z rentownościami między 8,1 a 9,3 proc.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje