czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Polnord przydzielił jedną trzecią emisji

msd | 30 grudnia 2016
Z wartej do 20 mln z niepublicznej oferty obligacji serii NS6 Polnord pozyskał 6,8 mln zł. W dwóch wcześniejszych emisjach popyt dopisał.

Ponad tydzień temu Polnord uplasował w całości papiery serii NS4 i NS5 warte odpowiednio 30 oraz 20 mln zł. 

Każda z trzech emisji ma trzyletni okres spłaty. Wysokość kuponów nie jest natomiast publicznie znana, ale się to w przyszłości zmieni, bo Polnord zapowiedział wprowadzenie nowego długu do obrotu na Catalyst.

Jako cel wszystkich trzech emisji spółka wskazywał „pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia spółki”. Wprawdzie Polnord nie precyzuje które zadłużenie chciałby zrefinansować, ale domysły mogą iść w kierunku wygasających w lutym papierów na 50 mln zł lub przedterminowy wykup serii M (PND0618), która ze względu na kowenanty jest dla dewelopera hamulcem pod względem relacji zadłużenia do kapitałów własnych.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Polnordu. Rynek wycenia je w okolicach nominału, tym samym rentowność serii z najbliższym wykupem (PND0217) wynosi 4,2 proc. brutto, a w przypadku trzech pozostałych serii znajduje się ona pomiędzy 5,4 a 5,8 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje