czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Ponadprzeciętna płynność Marvipolu

msd | 27 sierpnia 2021
Pomimo wypłaty dywidendy, na koniec czerwca deweloper nadal miał wystarczająco dużo gotówki, by spłacić wszystkie swoje krótkoterminowe zobowiązania niestanowiące zaliczek od klientów.

W II kwartale Marvipol ponownie zanotował wysokie wpłaty od nabywców mieszkań, co pozwoliło mu osiągnąć 22,2 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych. Po sześciu miesiącach wykazywał więc już 154,9 mln zł cash flow operacyjnego (68,5 mln zł przed rokiem), co zapewniało mu wysoką płynność gotówkową i stosunkowo niski poziom długu netto.

Między marcem a czerwcem dług Marvipolu wzrósł o 62,2 mln zł do 333,4 mln zł. Spora część pożyczonych środków pozostała jednak na kontach grupy, dlatego jej dług netto zwiększył się o 22,2 mln zł do 67,2 mln zł (bez praw do użytkowania wieczystego gruntów). Stanowił on 0,12x – obniżonych dywidendą – kapitałów własnych wobec 0,08x kwartał wcześniej, ale i 0,28x na koniec 2020 r. 

Samych środków pieniężnych Marvipol miał 266,2 mln zł na koniec czerwca, w tym 194,2 mln zł stanowiła wolna gotówka (niezablokowana na rachunkach mieszkaniowych). Ta ostatnia pokrywała skorygowane o zaliczki krótkoterminowe zobowiązania grupy w 125 proc. wobec 70 proc. na koniec 2020 r. i 104 proc. przed rokiem. 

Po sześciu miesiącach tego roku Marvipol wykazywał 75,3 mln zł skonsolidowanych przychodów (52,2 mln zł rok wcześniej), z których wypracował 20,1 mln zł zysku brutto na sprzedaży (16,2 mln zł). Grupa zaksięgowała też 30,7 mln zł zysku z segmentu magazynowego, który realizuje w ramach projektów joint venture. Jej wynik operacyjny sięgnął więc 34,7 mln zł, a zysk netto to 29,1 mln zł (odpowiednio 11,3 oraz 17,4 mln zł przed rokiem). 

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Marvipolu z terminami spłaty do maja 2024 r. Płynność papierów dewelopera jest jednak znikoma.

Dwa miesiące temu spółka zapowiedziała chęć wyjścia na rynek długu z ofertami publicznymi. Najpierw jednak jej prospekt dla wartego 70 mln zł programu musi zostać zatwierdzony przez KNF.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst