środa, 22 maja 2019

Newsroom

Postępowanie prospektowe Ghelamco odwieszone

msd | 01 czerwca 2018
Po ustaniu proceduralnych barier deweloper powrócił do ubiegania się o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 400 mln zł.

Przyczyną wcześniejszego zawieszenia postępowania prospektowego był brak komitetu audytu, którego Komisja Nadzoru Finansowego ma obecnie wymagać od wszystkich emitentów. Ghelamco musiało więc poczekać na rejestrację nowego aktu założycielskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz powołanie członków rady nadzorczej, w tym komitetu audytu. Kwestie te ostatecznie rozwiązano w maju, stąd możliwe stało się odwieszenie postępowania prospektowego w KNF.

Dwa tygodnie temu, Jarosław Jukiel, członek zarządu odpowiedzialny w Ghelamco za sprawy finansowe, podczas rozmowy z Obligacje.pl wyrażał nadzieje, że spółka wyjdzie na rynek z publicznymi emisjami jeszcze przed końcem półrocza.

- W lipcu zapada nam sporo obligacji z prywatnych emisji, ale one są także w portfelach indywidualnych inwestorów. Chcielibyśmy móc zaoferować im ponowienie inwestycji w nasze obligacje, zanim zrobi to ktoś inny – mówił w połowie maja Jarosław Jukiel.

Cały uchwalony w grudniu program wart jest 400 mln zł. Dla Ghelamco będzie to trzeci program publicznych emisji papierów dłużnych.

Na Catalyst notowane są 23 serie obligacji dewelopera z terminami spłaty od lipca tego roku do marca 2022 r. Najdłuższe serie, zapadające w latach 2020-2022 wyceniane są z 5,6-6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje