sobota, 31 października 2020

Newsroom

PragamaGO jeszcze raz uchwaliła program emisji do 100 mln zł

msd | 21 września 2020
Faktoringowa spółka uchyliła zeszłoroczną uchwałę o ustanowieniu programu emisji obligacji i przyjęła nową.

W ramach wartego 100 mln zł programu PragmaGO będzie mogła emitować zabezpieczone papiery dłużne przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Spółka nie zdradza natomiast, dlaczego zdecydowała się na uchylenie zeszłorocznej uchwały programowej na rzecz przyjęcia nowej, także dla emisji do 100 mln zł.

W przeszłości PragmaGO miała już zatwierdzony prospekt emisyjny dla programu do 50 mln zł, lecz nie uplasowała na jego podstawie ani jednej emisji.  

Dotychczas spółka wyemitowała 16 serii o łącznej wartości 218 mln zł, z czego 10 serii (155 mln zł) już spłaciła. 

Na Catalyst znajduje się pięć z siedmiu serii papierów dłużnych faktoringowej spółki. Wygasające w grudniu obligacje PRF1220 kwotowane są aktualnie na 99,3/99,8 proc. nominału (bid/ask). Najdłuższa seria PRF0723 wyceniana jest natomiast na 98,6 proc., co daje 4,95 proc. rentowności brutto.

Przy okazji publikacji ostatnich wyników finansowych PragmaGO zapowiadała, że istniejące obecnie obligacje będzie chciała zrefinansować papierami pochodzącymi z ofert publicznych. Niewykluczone, że ewentualne wpływy z nowego długu pozwoliłby też spółce zabezpieczyć środki niezbędne do obsłużenia ogłoszonej niedawno umowy z Allegro (jej obsłużenie będzie wymagać 50-80 mln zł gotówki w 2021 r. oraz 120-190 mln zł w kolejnym roku).

Do 30 października PragmaGO może nabywać własne obligacje w ramach ogłoszonego w maju skupu z budżetem do 5 mln zł. Dotychczas spółka ani razu nie informowała o zawarciu transakcji.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A. (d. Pragma Faktoring)

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje