czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Pragma Faktoring z niższą sprzedażą

msd | 13 kwietnia 2018
Wartość wykupionych przez spółkę faktur oraz udzielonych pożyczek spadła o 10 proc. do 162,2 mln zł w I kwartale. Pragma sprzedała znacznie mniej pożyczek, natomiast kontraktacja faktoringu spadła tylko nieznacznie.

Na 162,2 mln zł zakontraktowanych w I kwartale wierzytelności 158,6 mln zł przypadało w faktoring. Rok wcześniej jego sprzedaż wyniosła 159,9 mln zł (spadek o 1 proc. r/r), natomiast kwartał wcześniej było to – rekordowe dodajmy – 185,8 mln zł (spadek o 14 proc. kw/kw). Przy czym zaznaczyć należy, że poprzedni kwartalny rekord pochodził z końca 2016 r., co wskazuje na pewną sezonowość, co byłoby wyjaśnieniem głębszego spadku kwartał do kwartału.

W I kwartale wartość udzielonych przez Pragmę Faktoring pożyczek wyniosła 3,6 mln zł wobec 19,6 mln zł przed rokiem, co przekłada się na prawie 82-proc. spadek. Niemniej, dla spółki jest to działalność niejako poboczna. 

Na koniec marca Pragma Faktoring wykazywała w bilansie 160 mln zł wierzytelności, z czego 145,4 mln zł stanowił faktoring, a na pozostałe 14,6 mln zł składały się pożyczki. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Pragmy Faktoring z terminami spłaty od września 2019 r. do października 2021 r. Każda z nich wyceniana jest w okolicach 101 proc. nominału, co zależnie od serii przekłada się na 4,8-5,5 proc. rentowności brutto.

Tymczasem Pragma Faktoring wciąż czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 50 mln zł. Na początku kwietnia minęło pół roku od złożenia przez spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu. 

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje