czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Pragma Inkaso zapowiada przedterminowy wykup części obligacji

msd | 07 lipca 2020
W związku ze spadkiem wartości zabezpieczenia spółka zdecydowała się wykupić przed czasem warte 2,8 mln zł papiery PRI0521 z emisji na 6,5 mln zł.

Spółka na razie informuje wyłącznie, że „podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu” częściowej przedterminowej spłaty notowanych na Catalyst papierów serii G (PRI0521). O szczegółach zobowiązała się jednak poinformować w późniejszym terminie. 

Przedterminowy wykup wynika z niewystarczającego zabezpieczenia długu po sprzedaży pakietów wierzytelności do grupy Intrum. W osobnym komunikacie Pragma Inkaso poinformowała, że wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 NSFIZ, które stanowią zabezpieczenie obligacji, spadła do 5,97 mln zł wobec przewidzianych warunkami emisji 8,45 mln zł.

„Po planowanym przez emitenta częściowym przedterminowym wykupie obligacji wartość certyfikatów objętych zastawem będzie wyższa niż suma zabezpieczenia, jaka będzie wymagana po w/w wykupie.” – podała Pragma Inkaso.

Informacje o planowanym częściowym przedterminowym wykupie obligacji spółka podała we wtorek po godz. 14.30. Handel jej obligacjami, po kilkudniowej przerwie, ruszył jednak o godz. 13.30.

Po wzroście notowań o 2,5 pkt proc. papiery PRI0521 notowane są po 97,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje