niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

PragmaGO zaoferuje obligacje do 20 mln zł

msd | 10 listopada 2023
Tym razem faktoringowo-pożyczkowa spółka zaproponuje inwestorom indywidualnym niezabezpieczone papiery dłużne o trzyletnim okresie spłaty.

Tenor oferowanych przez Pragmę obligacji wzrośnie o 9-12 miesięcy w stosunku do papierów uplasowanych w trzech wcześniejszych tegorocznych emisjach na podstawie poprzedniego prospektu. Z kolei wysokość marży ponad WIBOR 3M ustalono na 5,3 pkt proc..

W ostatniej tegorocznej publicznej ofercie PragmaGO także proponowała inwestorom 5,3 pkt proc. marży, ale od długu wygasającego po dwóch latach i trzech miesiącach (wcześniej spółka z sukcesem uplasowała też dwuletnie serie papierów przy 6,0 i 5,5 pkt proc. marży). 

Dla Pragmy będzie to pierwsza emisja w ramach jeszcze nienapoczętego programu do 500 mln zł, któremu KNF zatwierdziła prospekt we wrześniu.

Zapisy będą przyjmowanie z dniach 13-24 listopada. Warto w tym kontekście odnotować, że PragmaGO przyspieszyła publikację sprawozdania za III kwartał z 22 listopada na 15 listopada.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii długu Pragmy, w tym cztery z nich to niezabezpieczone papiery (trzy z tegorocznych ofert publicznych i jedna z emisji bezprospektowej). Najkrótsza niezabezpieczona seria PRF0125, od której spółka płaci 6 pkt proc. marży, wyceniana jest w piątek na 100,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

 • Oferta obligacji PragmaGO ponownie z dwukrotną nadsubskrypcją

  27 listopada 2023
  W wartej 20 mln zł publicznej emisji papierów dłużnych faktoringowo-pożyczkowej spółki doszło do 48,5-proc. redukcji złożonych zapisów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowe warunki już działają

  17 listopada 2023
  Do grupki emitentów zbierających zapisy od inwestorów indywidualnych dołączyły Echo Investment oraz Budlex. A ponieważ Developres wydłużył ofertę ze względów proceduralnych, w pewnym momencie łącznie aż pięciu emitentów prowadziło ogólnodostępną dystrybucję w jednym czasie. Rynek w rozkwicie.
  czytaj więcej
 • PragmaGO zwiększa zadłużenie pod finansowanie rosnących obrotów

  16 listopada 2023
  Od 10 kwartałów dług netto faktoringowo-pożyczkowej spółki systematycznie rośnie, finansując wzrost portfela jej należności. Rosnące zyski częściowo amortyzują więc przyrost zobowiązań odsetkowych. Nie obchodzi się jednak bez stosunkowo wysokich kosztów odsetkowych.
  czytaj więcej
 • PragmaGO – raport rynkowy

  14 listopada 2023
  Na rynku wtórnym niezabezpieczone detaliczne obligacje faktoringowo-pożyczkowej spółki płacą istotnie mniej od papierów z trwającej oferty publicznej. Premia za udział w nowej emisji stanowi więc godziwe wynagrodzenie za dłuższy okres spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje