poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

PragmaGO zostanie dokapitalizowana w najbliższych sześciu miesiącach

msd | 03 marca 2021
NWZA faktoringowej spółki zatwierdziło prywatną emisję akcji, z której otrzyma ona do 30 mln zł wpływów od swojego nowego większościowego akcjonariusza, funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors.

NWZA Pragmy zatwierdziło emisję do 1,657 mln nowych akcji serii E po cenie 18,1 zł za sztukę. Oferta zostanie skierowana do funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors, który kontroluje akcje dające prawo do ponad 79 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zawarcie umowy objęcia nowych akcji powinno nastąpić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, wpływy z wartej do 30 mln zł oferty PragmaGO zamierza przeznaczyć na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. 

Skierowana do EI oferta zostanie przeprowadzona z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa poboru. W lutowej opinii zarządu Pragmy można było przeczytać, że takie rozwiązanie zapewni spółce możliwość szybkiego pozyskania środków.  

„Spółka, żeby odpowiedzieć na popyt na rosnącym rynku, planowaną zwiększoną sprzedaż swoich produktów oraz niepewną sytuację na rynku obligacji potrzebuje powiększyć kapitały własne w najbliższym terminie, czego emisja z prawem poboru nie gwarantuje” – napisano w datowanej na 5 lutego opinii zarządu faktoringowej spółki.

W listopadzie i grudniu PragmaGO uplasowała dwie serie obligacji o łącznej wartości 19 mln zł, co częściowo związane było z wygasającymi w grudniu starszymi papierami na 12 mln zł. W styczniu z kolei KNF zatwierdziła spółce prospekt dla programu publicznych emisji obligacji do 100 mln zł. 

Na Catalyst znajduje się sześć serii długu faktoringowej spółki, z czego dwie będą wygasać jeszcze w tym roku (15 mln zł w maju i 12 mln zł w październiku). Najkrótsze papiery PRF0521 i PRF1021 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 100,39 oraz 100,33 proc. nominału.

Pochodzące z niedawnych ofert papiery PRF0624 oraz PRF1124 sprzedający kwotują odpowiednio na 102,99 i 103,84 proc. nominału, co dawałoby kupującym 4,54 i 4,55 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje