piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

PragmaGO zredukowała zapisy na obligacje o 65 proc.

msd | 12 maja 2021
Warte 16 mln zł papiery dłużne z pierwszej publicznej oferty faktoringowej spółki trafiły do 340 inwestorów.

Uplasowane przez Pragmę obligacje oprocentowane są na 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy czteroletnim okresie spłaty i zabezpieczeniu zastawem na zbiorze wierzytelności, rachunku bankowym, a także wystawionych przez spółkę wekslach i złożonym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.

Warte 16 mln zł obligacje serii A1 to pierwsza publiczna prospektowa emisja Pragmy w ramach programu do 100 mln zł, któremu KNF zatwierdziła prospekt w połowie stycznia tego roku.

Pozyskane z emisji środki (15,5 mln zł netto) PragmaGO zobowiązała się przeznaczyć na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego. 

Nowe obligacje faktoringowej spółki powinny zadebiutować na Catalyst w okolicach połowy czerwca. W tej chwili na GPW notowanych jest pięć starszych serii długu Pragmy z terminami spłaty do listopada 2024 r. Najdłuższe papiery PRF0624 i PRF1124 to dług stałokuponowy wyceniany przy 4,38 i 4,53 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje