poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

PragmaGO zredukowała zapisy na obligacje o 68 proc.

msd | 26 czerwca 2024
W wartej do 30 mln zł ofercie faktoringowo-pożyczkowej spółki inwestorzy zgłosili około 92,5 mln zł popytu.

Mimo obcięcia marży do 4,8 pkt proc. ponad WIBOR i zwiększenia wartości oferty do 30 mln zł, PragmaGO zmuszona była zredukować zapisy o 67,56 proc. Rekordowemu popytowi towarzyszyła też niespotykana wcześniej przez spółkę frekwencja – nowe papiery Pragmy trafiły do 1298 inwestorów (średni zapis to ok. 71 tys. zł wobec 52-65 tys. zł w sześciu wcześniejszych publicznych ofertach).

Uplasowane przez Pragmę papiery oferowane były w ramach wygasającego we wrześniu programu, z którego spółka zebrała dotychczas 100 mln zł wobec 500 mln zł, na jakie pozwala prospekt. Aby jednak zachować ciągłość, na początku czerwca spółka przyjęła kolejny program publicznych emisji.

We wtorek PragmaGO zapowiedziała przedterminową spłatę połowy swoich najdroższych papierów PRF0125 o wartości 20 mln zł, od których płaci 6 pkt proc. ponad WIBOR.

Uplasowane właśnie obligacje powinny trafić w lipcu na Catalyst, gdzie notowanych jest 14 starszych serii długu Pragmy. Najdłuższa niezabezpieczone seria PRF0327, od których spółka płaci 5 pkt proc. marży, kwotowane są po 100,80/101,13 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje