piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Prezes Getin Noble Banku zrezygnował

msd | 16 maja 2022
Artur Klimczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa oraz udziału w zarządzie banku. Swoją decyzję umotywował stanem zdrowia.

Rezygnacja wejdzie w życie 1 czerwca. Do czasu powołania nowego prezesa pracami zarządu pokieruje zaś osoba wyznaczona przez radę nadzorczą spośród obecnych członków zarządu, wynika z komunikatu Getin Noble Banku.

Jak podano, większościowy akcjonariusz GNB, Leszek Czarnecki, zaproponuje kandydaturę Artura Klimczaka do składu rady nadzorczej banku.

Po utworzeniu 882 mln zł rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych GNB zamknął ubiegły rok z 1,07 mld zł skonsolidowanej straty netto. Audytor odmówił wydania opinii do sprawozdania, a zarząd banku poinformował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

Ogromne straty w połączeniu z dalszą przeceną obligacji skarbowych sprawiły, że na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB spadły do zaledwie 1,3 i 0,5 proc. Bankowi brakowało więc około 1,4-2,2 mld zł kapitału w stosunku do unijnej normy (rozporządzenia CRR) i bagatela 4,5 mld zł wobec krajowego wymogu połączonego bufora.

W kwietniu zarząd GNB złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie nowego planu naprawy (poprzedni został odrzucony w grudniu, a nadzór ustanowił w banku kuratora).

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. W kwietniu, po publikacji sprawozdań i ujawnieniu krytycznie złej sytuacji kapitałowej banku, notowania wielu serii spadły w okolice 30-40 proc. nominału. Pomimo ostatniego lekkiego odreagowania, część z tych papierów nadal wyceniana jest na połowę wartości nominalnej lub mniej. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej
 • Koniec Getin Noble Banku; wszystkie obligacje umorzone

  30 września 2022
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność trafi do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Umorzeniu uległo 705,7 mln zł podporządkowanych obligacji GNB.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst