środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Prezes Getin Noble Banku zrezygnował

msd | 16 maja 2022
Artur Klimczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa oraz udziału w zarządzie banku. Swoją decyzję umotywował stanem zdrowia.

Rezygnacja wejdzie w życie 1 czerwca. Do czasu powołania nowego prezesa pracami zarządu pokieruje zaś osoba wyznaczona przez radę nadzorczą spośród obecnych członków zarządu, wynika z komunikatu Getin Noble Banku.

Jak podano, większościowy akcjonariusz GNB, Leszek Czarnecki, zaproponuje kandydaturę Artura Klimczaka do składu rady nadzorczej banku.

Po utworzeniu 882 mln zł rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych GNB zamknął ubiegły rok z 1,07 mld zł skonsolidowanej straty netto. Audytor odmówił wydania opinii do sprawozdania, a zarząd banku poinformował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

Ogromne straty w połączeniu z dalszą przeceną obligacji skarbowych sprawiły, że na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB spadły do zaledwie 1,3 i 0,5 proc. Bankowi brakowało więc około 1,4-2,2 mld zł kapitału w stosunku do unijnej normy (rozporządzenia CRR) i bagatela 4,5 mld zł wobec krajowego wymogu połączonego bufora.

W kwietniu zarząd GNB złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie nowego planu naprawy (poprzedni został odrzucony w grudniu, a nadzór ustanowił w banku kuratora).

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. W kwietniu, po publikacji sprawozdań i ujawnieniu krytycznie złej sytuacji kapitałowej banku, notowania wielu serii spadły w okolice 30-40 proc. nominału. Pomimo ostatniego lekkiego odreagowania, część z tych papierów nadal wyceniana jest na połowę wartości nominalnej lub mniej. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst