wtorek, 07 lipca 2020

Newsroom

Prezes Kancelarii Medius zrezygnował

msd | 23 czerwca 2020
Michał Imiołek złożył w poniedziałek rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu windykacyjnej spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Komunikat opublikowany w poniedziałek późnym wieczorem nie zawiera informacji o przyczynach złożonej rezygnacji.

Michał Imiołek jest założycielem Kancelarii Medius, a jej prezesem był od 2011 roku (z kilkumiesięczną przerwą na przełomie lat 2012/2013). 

Tydzień temu rada nadzorcza KME powołała Przemysława Dąbrowskiego na wiceprezesa spółki, a Marcinka Tokarka na członka zarządu. Obaj do niedawna pracowali przy ratowaniu GetBacku.

Przed dwoma tygodniami NWZ windykacyjnej spółki powołało siedmioosobową radę nadzorczą, do której pięciu członków wskazał większościowy akcjonariusz KME, fundusze zarządzane przez Ipopema TFI. Do każdej z pięciu uchwał o wyborze członków rady zaproponowanych przez głównego akcjonariusza sprzeciw zgłosiła spółka MM Investments & Co, którą kontroluje Magdalena Mierzwicka, żona Michała Imiołka.

Na początku kwietnia KME przestała regulować obligacyjne zobowiązania, a pod koniec maja trafiła pod ochronę postępowania układowego. Niezależnie od prac nad planem restrukturyzacyjnym i ostatecznymi propozycjami układowymi, spółka rozpoczęła też spłacać część obligacyjnego długu z przedmiotu zabezpieczenia (pakietów wierzytelności). 

Łącza wartość sześciu serii obligacji windykatora to około 90 mln zł, z czego pięć z nich (ok. 80 mln zł) to dług zabezpieczony, z mocy prawa niewchodzący do układu. Spółka może go spłacać w trakcie trwania postępowania układowego, pod warunkiem, że środki na ten cel pochodzić będą z przedmiotu zabezpieczenia. 

Osobnym problemem KME pozostaje rozliczenie z funduszem wierzytelności, w którym spółka pełni rolę serwisera, inwestora, ale i gwaranta płynności oraz stopy zwrotu dla pozostałych inwestorów. Końcowe rozliczenie funduszu miało nastąpić w marcu, ale z powodu braku wystarczających środków KME została wezwana przez Ipopemę TFI do uzupełnienia brakujących 48,5 mln zł. W połowie maja Michał Imiołek informował Obligacje.pl, że faktyczne braki płynnościowe funduszu ocenia na około 23 mln zł. 

Na Catalyst znajdują się dwie z sześciu serii obligacji Kancelarii o łącznej wartości 31,3 mln zł. Bardziej płynne z nich – KME0720 – kwotowane są na 75,05/92 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje