poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

Próchnik chce przesunąć termin wykupu obligacji

msd | 10 listopada 2017
Odzieżowa spółka oferuje obligatariuszom 1 proc. dodatkowej premii za wydłużenie terminu spłaty wartych 12 mln zł papierów z grudnia tego roku do marca przyszłego roku. Decyzja w tej sprawie zapadnie podczas zwołanych na 30 listopada zgromadzeń obligatariuszy.

Chodzi o nienotowane na Catalyst dwuletnie obligacje serii C01 i C02, zapadające odpowiednio 2 i 21 grudnia tego roku. Jeśli obligatariusze wyrażą zgodę na wydłużenie okresu spłaty do 30 marca 2018 r., w pierwotnych dniach wykupu Próchnik wypłaci im po 1 proc. premii, liczonej od wartości nominalnej posiadanych papierów.

W zmienionych warunkach emisji Próchnik chce też umieścić informację o planowanym dokapitalizowaniu, które pomogłoby rozliczyć wykup obligacji.

W przypadku emisji nowych akcji emitent zamierza zaoferować część akcji obligatariuszom i umożliwić ich objęcie poprzez zamianę obligacji na akcje nowej emisji, w sposób umożliwiający obligatariuszom bezgotówkowe pokrycie akcji nowej emisji do wartości posiadanych przez nich obligacji. – napisano w projekcie zmian warunków emisji obligacji serii C01 i C02.

W grudniu 2015 r. warte 10,77 mln zł obligacje serii C01 trafiły do 35 inwestorów, w tym 31 osób fizycznych. Natomiast wartą 1,23 mln zł serię C02 objęło wówczas 13 osób fizycznych.

Obie emisje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 6 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu hipoteką i zastawem na znaku towarowym. Papiery emitowano w celu refinansowania starszych obligacji.

Więcej wiadomości o Próchnik S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje