czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

Prokuratura wszczęła śledztwo z zawiadomienia Krakowskiego BS

msd | 20 października 2020
Postępowanie podjęte przez prokuraturę dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez były zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w związku z zawiadomieniem, które przewodniczący rady nadzorczej największego banku spółdzielczego w kraju złożył we wrześniu. Dotyczyło ono prowadzonej w przeszłości działalności kredytowej. 

„Zawiadomienie jest następstwem czynności kontrolnych rady nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego dotyczących niektórych umów kredytowych. U podstaw tych czynności stały również wyniki kontroli Krakowskiego Banku Spółdzielczego przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego” – informowano we wrześniowym komunikacie banku.

Złożone przez przewodniczącego rady nadzorczej zawiadomienie miało dotyczyć zarządu w składzie sprzed zmian, które zaszły począwszy od 16 czerwca tego roku. Tego dnia rada nadzorcza KBS odwołała Zbigniewa Bodziocha ze stanowiska prezesa oraz Kazimierza Górę i Józefa Nasiadkę ze stanowisk wiceprezesów. W miejsce dwóch ostatnich równocześnie powołano Irenę Wiktor oraz Piotra Wojnarowskiego. Ten ostatni został jednak odwołany już 8 września, a w jego miejsce do zarządu wszedł Artur Mikołajczyk. Natomiast 1 września obowiązki p.o. prezesa Krakowskiego BS pełnić zaczął Dariusz Marcjasz, którego powołano jeszcze w czerwcu.

Na koniec I połowy tego roku udział kredytów zagrożonych w portfelu należności Krakowskiego BS przekraczał 17,7 proc. Bank był natomiast wyraźnie nadpłynny (LCR to 376 proc.), choć dość przeciętnie skapitalizowany (TCR wyniósł 14,92 proc.).

Jeszcze w tym miesiącu, 29 października, bank musi spłacić warte 20,7 mln zł podporządkowane obligacje SBK1020, które w ostatnich dniach były wyceniane na 98-99,6 proc. nominału. 

Na Catalyst pozostaje jeszcze jedna seria podporządkowanych obligacji Krakowskiego BS z terminem spłaty we wrześniu 2023 r. Warte 50 mln zł taniały we wtorek o 2,37 pkt proc. do 73,03 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Krakowski Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje