sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Przez koronawirusa Unibep nie zrealizuje budów w terminie

msd | 24 marca 2020
Budowlana grupa na razie znajduje zrozumienie u zamawiających, ale nie wie jak zachowają się oni w przyszłości. Spodziewa się, że końcowe terminy nie zostaną dotrzymane na „niemal wszystkich” kontraktach.

Unibep zapewnia, że procesy operacyjne grupy nie zostały zakłócone w sposób istotny. Zamknięcie granic pozbawiło go jednak części podwykonawców z Ukrainy i Białorusi. Wszystkie kontrakty realizowane przez grupę pozostają w toku, lecz ograniczenia transportowe wymusiły wstrzymanie dostawy modułów na norweskie place budowy.

„Na dzień dzisiejszy wszyscy zamawiający, dla których emitent realizuje prace budowalne, wykazali się zrozumieniem w odpowiedzi na przekazaną przez emitenta informację o możliwych zmianach harmonogramów budów w związku z rozwojem epidemii w kraju (zgodnie ze złożonymi deklaracjami), w związku z czym emitent nie przewiduje żadnych kar związanych z ewentualnym niedotrzymaniem pierwotnych terminów umownych.” – poinformował Unibep.

Dalej spółka dodaje jednak, że nie jest w stanie ocenić przyszłego zachowania klientów. Jednocześnie sama szacuje, że „zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów umownych niemal wszystkich kontraktów budowlanych”, czego skutków na razie nie jest w stanie ocenić.

Dodatkowo Unibep zwraca też uwagę na ryzyko gorszych od zakładanych wyników na rynku norweskim z powodu zmian kursów walutowych.

Na ten moment budowlana spółka zapewnia, że jej „sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna”. Spółka nie dostrzega też zagrożenia dla spłaty zobowiązań.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Unibepu z terminami spłaty w czerwcu 2021 r. oraz lutym 2022 r. Obie serie wyceniane są na 95 proc. nominału przez sprzedających (prawdopodobnie animatora).

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje