środa, 23 maja 2018

Newsroom

Publiczna emisja obligacji GetBacku debiutuje z premią

msd | 19 maja 2017
W pierwszych godzinach piątkowej sesji wartymi 60 mln zł papierami serii PP1 handlowano po 100,55-100,7 proc. nominału. Wciąż więc oferują one wyższą rentowność od starszych serii znajdujących się na Catalyst, ale różnica ta odzwierciedla rozbieżność w terminach wykupu.

Wprowadzone do obrotu obligacje oprocentowane są na 4,4 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty, który może ulec skróceniu, maksymalnie o połowę. Warunki emisji przewidują szereg typowych kowenantów, w tym limity wskaźników finansowych dług netto/kapitały własne i dług netto/EBITDA (odpowiednio 2,5x oraz 4,0x).

Średnia różnica w rentowności między debiutującymi papierami GBK0520 a starszymi ofertami prywatnymi z terminami zapadalności w 2019 r. wynosi 25 p.b. (godz. 13.45) na korzyść oferty publicznej. Pierwsze wyceny z Catalyst wciąż więc zawierają premię za dłuższy okres spłaty, aczkolwiek już niższą niż na rynku wtórnym.

Początek notowań pierwszej publicznej emisji obligacji GetBacku dobrze wróży kolejnym ofertom, choć może też być za wcześnie na daleko idące wnioski na podstawie transakcji wartych 13 tys. zł.

Nie jest tajemnicą, że warunki pierwszej emisji zostały ustalone nieco „z górką”, choćby po to, żeby zaoferować inwestorom premię wymaganą często od debiutantów. Zamknięcie oferty przed czasem czy właśnie bieżąca wycena z Catalyst jest dla windykacyjnej spółki sygnałem, że w kolejnej ofercie może liczyć na poprawę warunków finansowania poprzez obniżenie marży, względnie wydłużenie okresu spłaty.

Warte 60 mln zł papiery serii PP1 uplasowano w ramach programu o wartości 300 mln zł. Kolejnej publicznej emisji GetBacku prawdopodobnie spodziewać się można jeszcze w II kwartale. Gdyby miało do niej dojść w maju spółka musiałaby rywalizować z Bestem i Rokitą, które na polu ofert publicznych mają o wiele lepiej ugruntowaną pozycję.

Łącznie na Catalyst znajduje się obecnie 17 serii obligacji GetBacku

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje