niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

PZU chce wypłacić 3 mld zł dywidendy

msd | 11 maja 2021
Zarząd ubezpieczyciela postanowił wystąpić do walnego zgromadzenia z wnioskiem w sprawie przeznaczenia 3,022 mld zł na wypłatę dywidendy.

Proponowana dywidenda miałaby pochodzić z ubiegłorocznego zysku spółki oraz części kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2019 r. Pieniądze miałyby trafić do akcjonariuszy 6 października.

„Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową grupy PZU na lata 2021 – 2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. z dnia 16 grudnia 2020 r.” – wyjaśniło PZU.

Rekomendacja zarządu ubezpieczyciela dla walnego zgromadzenia zostanie jeszcze poddana ocenie rady nadzorczej.

W marcu PZU przyjęło strategię na lata 2021-2024 wraz z polityką dywidendową, która zasadniczo nie uległa zmianie w stosunku do tej na lata 2016-2020. Zgodnie z nią, ubezpieczyciel chce utrzymać wskaźnik wypłacalności powyżej 200 proc. i przeznaczać na dywidendę od 50 do 100 proc. zysku jednostki dominującej. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji ubezpieczyciela. Warte 2,25 mln zł papiery PZU0727, które mogą podlegać wcześniejszej spłacie w 2022 r., wyceniano we wtorek po południu na 101,45 proc. nominału (jego wartość to 100 tys. zł). 

Więcej wiadomości o PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst