czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Rekordowe spłaty w Kruku

msd | 09 lipca 2018
Windykacyjna spółka zanotowała w II kwartale 401 mln zł spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności. Z nakładami na nowe pakiety Kruk raczej nie szarżuje.

Osiągnięte w II kwartale 401 mln zł spłat, to wynik o 11 proc. wyższy niż kwartał wcześniej i 19 proc. wyższy niż przed rokiem. Po sześciu miesiącach tego roku łączne spłaty od dłużników rosły zaś o 18 proc. r/r do 763 mln zł. 

- Sukcesywnie wyznaczamy nowe rekordy i wprowadzamy Kruka na nowe poziomy biznesu. (…) W dalszym ciągu korzystamy z efektu skali oraz otoczenia makroekonomicznego w Polsce i Rumunii. Jesteśmy zadowoleni z postępu i efektu prac rozwojowych we Włoszech i Hiszpanii. Coraz lepiej rozumiemy te rynki, szczególnie portfele nabyte na początku naszej obecności w tych krajach. Bez nadmiernej euforii uważam, że jesteśmy na dobrej drodze – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Wzrostami Kruk nie może się natomiast pochwalić w przypadku nakładów na nowe wierzytelności. W II kwartale windykacyjna grupa zainwestowała 282 mln zł (spadek o 3 proc. r/r), za co nabyła pakiety warte nominalnie 1,87 mld zł (spadek o 47 proc.). Innymi słowy, Kruk płacił za wierzytelności prawie dwa razy więcej (15,1 proc. nominału wobec 8,3 proc.), co w okresie zerowej aktywności GetBacku nie może ujść uwadze. Prawdopodobnie jednak sama średnia cena to za mało na daleko idące wnioski, zwłaszcza, że i sam Kruk ma zauważać normalizację cen wierzytelności. 

W całym I półroczu Kruk zainwestował 407 mln zł (spadek o 20 proc. r/r), za co kupił pakiety warte nominalnie 2,5 mld zł (spadek o 66 proc.). 

- Jesteśmy zadowoleni z pierwszej połowy roku, w szczególności na rynku polskim, gdzie ceny portfeli wracają do bardziej racjonalnych poziomów. Z poziomu całej grupy - wygrywamy kolejne przetargi i jako prawdopodobne oceniam przekroczenie wyniku nakładów całego 2017 roku, kiedy zainwestowaliśmy blisko miliard złotych. Jednocześnie oczekujemy zwiększenia naszej aktywności inwestycyjnej na rynkach zagranicznych - powiedział Piotr Krupa.

Pełne wyniki finansowe za I półrocze Kruk przekaże 9 września.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Papiery windykacyjnej spółki wyceniane są w okolicach nominału, co w przypadku najdłuższych serii, zapadających w latach 2021-2022, przekłada się na 4,3-5,1 proc. rentowności.

W kwietniu KNF zatwierdziła Krukowi prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 500 mln zł. Wobec nastrojów panujących na rynku korporacyjnego długu spółka nie musi być zainteresowana plasowaniem nowych emisji, ponieważ ma też dobry dostęp do finansowania bankowego (ponad 1,2 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych na koniec I kw.).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje