wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Rentowność obligacji skarbowych wpływa na segment korporacyjny

Darek Frańczak | 24 lutego 2017
Wzrastająca rentowność polskich obligacji skarbowych, przy stabilnych poziomach stawek WIBOR-u, zmniejsza atrakcyjność obligacji zmiennokuponowych.

Względna atrakcyjność segmentu korporacyjnego uzależniona jest od relacji pomiędzy krzywą rentowności a stawkami WIBOR-u. Aktualnie stroma krzywa rentowności sugeruje przyszłą presję inflacyjną, która modelowo powinna oddziaływać na wzrost kosztu pieniądza na rynku międzybankowym. Z drugiej strony aktualne rentowności na tym rynku są wypadkową działań RPP oraz nadpłynności sektora bankowego. Z tych przeciwstawnych czynników, najsilniej na krótkoterminowy koszt pieniądza oddziałuje polityka Narodowego Banku Polskiego, która według konsensusu rynkowego zakłada utrzymanie podstawowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie w najbliższym czasie.

Skoro terminowe stopy procentowe istotnie wzrastają, a stawki na rynku międzybankowym pozostają stabilne, to atrakcyjność papierów korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu maleje.

Obligacje dziesięcioletnie vs WIBOR (w proc.)

Obligacje dziesięcioletnie vs WIBOR

Źródło: Stooq, obliczenia własne.

Pewną uproszczoną miarą obrazującą skalę tego zjawiska jest różnica pomiędzy benchmarkowymi obligacjami skarbowymi a stawkami WIBOR-u. Tak określona różnica wynosi aktualnie powyżej 2 pkt proc., co jest wartością praktycznie nieobserwowaną na przestrzeni ostatnich lat.

Obserwowane maksima są pochodną wysokich oczekiwań co do tempa inflacji, które wraz z ich potencjalną materializacją będą ciągnąć w górę stawki WIBOR-u. Proces ten będzie jednak rozłożony w czasie. Zachowanie to jest zgodne z opinią, że rynek międzybankowy jest najbardziej konserwatywny w dostosowaniu do zmieniających się warunków rynkowych.

Biorąc pod uwagę rozszerzone spready oraz opóźnienie rynku międzybankowego i potencjalne przyzwolenie RPP na przejściowe przekroczenie celu inflacyjnego, łaskawszym okiem można spojrzeć na papiery stałokuponowe. Wybierając obligacje zmiennokuponowe należy natomiast oczekiwać dodatkowej marży rekompensującej zachowanie rynku międzybankowego.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • EBC uspokaja rynek długu, stopy procentowe w USA wyższe niż w Polsce

  18 czerwca 2018
  Ryzykiem dla europejskiego rynku obligacji może być polityka amerykańskiego Fedu. Stopy procentowe w USA już teraz są wyższe niż w Polsce, a w tym roku możemy się spodziewać w Stanach jeszcze dwóch podwyżek. Kapitał z Europy i rynków wschodzących może odpływać za ocean, gdzie amerykańscy inwestorzy mogą liczyć na zysk bez ryzyka walutowego.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowy podział rynku

  15 czerwca 2018
  Emisja Orlenu rozprowadzona zostanie przez konsorcjum domów maklerskich i jest to prawdopodobnie echo komunikatu KNF, która sprzeciwiła się aktywnemu oferowaniu obligacji korporacyjnych przez banki.
  czytaj więcej
 • Tygodniowy przegląd rynku obligacji: nasilona niepewność polityczna w Europie

  23 lutego 2017
  Optymizm co do kondycji gospodarki strefy euro zderza się z obawami natury politycznej. Holandia, Francja i Niemcy przygotowują się do wyborów, może do nich dojść także we Włoszech. We Francji nasilają się obawy przed wygraną Le Pen w wyborach prezydenckich. Według sondaży Le Pen może wygrać decydującą rundę wyborów z dużą przewagą. Spread między 10-letnimi obligacjami Niemiec i Francji najszerszy od kryzysu zadłużenia w strefie euro w latach 2011-12. Presja rośnie także w Niemczech, gdzie CDU Merkel musi stawić czoła zyskującym popularność politycznym rywalom. Potencjalna przegrana Merkel nie byłaby opłakiwana w zadłużonej Grecji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Firmy na razie mogą tylko pomarzyć o naprawdę długich obligacjach

  17 lutego 2017
  Emisja 30-letnich papierów skarbowych przy wysokim popycie to z naszej lokalnej perspektywy sukces Ministerstwa Finansów. Tymczasem na rozwiniętych rynkach obligacji na tak długie tenory liczyć mogą też firmy.
  czytaj więcej

Emisje