czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Rentowność obligacji skarbowych wpływa na segment korporacyjny

Darek Frańczak | 24 lutego 2017
Wzrastająca rentowność polskich obligacji skarbowych, przy stabilnych poziomach stawek WIBOR-u, zmniejsza atrakcyjność obligacji zmiennokuponowych.

Względna atrakcyjność segmentu korporacyjnego uzależniona jest od relacji pomiędzy krzywą rentowności a stawkami WIBOR-u. Aktualnie stroma krzywa rentowności sugeruje przyszłą presję inflacyjną, która modelowo powinna oddziaływać na wzrost kosztu pieniądza na rynku międzybankowym. Z drugiej strony aktualne rentowności na tym rynku są wypadkową działań RPP oraz nadpłynności sektora bankowego. Z tych przeciwstawnych czynników, najsilniej na krótkoterminowy koszt pieniądza oddziałuje polityka Narodowego Banku Polskiego, która według konsensusu rynkowego zakłada utrzymanie podstawowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie w najbliższym czasie.

Skoro terminowe stopy procentowe istotnie wzrastają, a stawki na rynku międzybankowym pozostają stabilne, to atrakcyjność papierów korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu maleje.

Obligacje dziesięcioletnie vs WIBOR (w proc.)

Obligacje dziesięcioletnie vs WIBOR

Źródło: Stooq, obliczenia własne.

Pewną uproszczoną miarą obrazującą skalę tego zjawiska jest różnica pomiędzy benchmarkowymi obligacjami skarbowymi a stawkami WIBOR-u. Tak określona różnica wynosi aktualnie powyżej 2 pkt proc., co jest wartością praktycznie nieobserwowaną na przestrzeni ostatnich lat.

Obserwowane maksima są pochodną wysokich oczekiwań co do tempa inflacji, które wraz z ich potencjalną materializacją będą ciągnąć w górę stawki WIBOR-u. Proces ten będzie jednak rozłożony w czasie. Zachowanie to jest zgodne z opinią, że rynek międzybankowy jest najbardziej konserwatywny w dostosowaniu do zmieniających się warunków rynkowych.

Biorąc pod uwagę rozszerzone spready oraz opóźnienie rynku międzybankowego i potencjalne przyzwolenie RPP na przejściowe przekroczenie celu inflacyjnego, łaskawszym okiem można spojrzeć na papiery stałokuponowe. Wybierając obligacje zmiennokuponowe należy natomiast oczekiwać dodatkowej marży rekompensującej zachowanie rynku międzybankowego.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Najwyższy czas, by obligacje dołączyły do festiwalu zmienności

  25 kwietnia 2018
  I kwartał 2018 r. był dość absorbujący. Nie tylko po raz pierwszy od lat zmienność na rynku wzrosła, ale również administracja Trumpa dała nam wiele powodów do spędzania bezsennych nocy na analizie ryzyka i skutków nowej polityki w kontekście nadal zglobalizowanego rynku finansowego.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Tygodniowy przegląd rynku obligacji: nasilona niepewność polityczna w Europie

  23 lutego 2017
  Optymizm co do kondycji gospodarki strefy euro zderza się z obawami natury politycznej. Holandia, Francja i Niemcy przygotowują się do wyborów, może do nich dojść także we Włoszech. We Francji nasilają się obawy przed wygraną Le Pen w wyborach prezydenckich. Według sondaży Le Pen może wygrać decydującą rundę wyborów z dużą przewagą. Spread między 10-letnimi obligacjami Niemiec i Francji najszerszy od kryzysu zadłużenia w strefie euro w latach 2011-12. Presja rośnie także w Niemczech, gdzie CDU Merkel musi stawić czoła zyskującym popularność politycznym rywalom. Potencjalna przegrana Merkel nie byłaby opłakiwana w zadłużonej Grecji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Firmy na razie mogą tylko pomarzyć o naprawdę długich obligacjach

  17 lutego 2017
  Emisja 30-letnich papierów skarbowych przy wysokim popycie to z naszej lokalnej perspektywy sukces Ministerstwa Finansów. Tymczasem na rozwiniętych rynkach obligacji na tak długie tenory liczyć mogą też firmy.
  czytaj więcej

Emisje