czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Robyg może przeprowadzić dużą emisję obligacji

msd | 13 lutego 2018
Należący od niedawna do Goldman Sachs deweloper „rozważa” przeprowadzenie emisji do 200 mln zł. Robyg zaznacza jednak, że jej wartość może zostać podwyższona.

Cały program, w ramach którego planowana jest emisja obligacji serii PA wart jest 400 mln zł. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, aczkolwiek niewymagającym prospektu, co znaczy, że należy się spodziewać zapisów od 100 tys. euro i emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych.

Okres spłaty planowanych obligacji ustalono na pięć lat od dnia emisji. Dług nie zostanie zabezpieczony. Dalsze warunki, w tym kupon, nie zostały natomiast ujawnione. W ostatniej emisji pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji, przeprowadzonej jeszcze w 2016 r., deweloper oferował WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. Teraz Robyg jest świeżo po pozyskaniu silnego inwestora (spółkę na drodze wezwania przejął podmiot należący do Goldman Sachs), co skutkować będzie jednak wycofaniem z giełdy. Obie kwestie mogą nie pozostać bez wpływu na warunki nowej emisji.

Zresztą to właśnie przejęcie Robygu przez Goldman Sachs może być przyczyną planowanej oferty. Wycofanie spółki z giełdy, jak wskazywaliśmy ponad dwa miesiące temu, oznaczać może naruszenie warunków emisji starszych serii obligacji dewelopera. Równie dobrze chodzić może o zwykłe zrefinansowanie długu, w czym warunki starszych emisji nie powinny stać na drodze, bo większość serii papierów dłużnych Robygu wyposażono w opcję przedterminowego wykupu.

Tydzień temu deweloper przedterminowo wykupił obligacje ROB0219 i ROB0819 o łącznej wartości 46 mln zł. Za niecałe dwa tygodnie przypada natomiast termin spłaty wartej 39,8 mln zł serii ROB0218. Na Catalyst wciąż pozostanie pięć serii obligacji dewelopera, w tym cztery wyposażone w opcję wcześniejszej spłaty.

Dotychczas obligacje Robygu obejmowali głównie inwestorzy instytucjonalni, stąd znikoma ich płynność na Catalyst.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje