czwartek, 18 października 2018

Newsroom

Ronson wypuścił obligacje na 50 mln zł

msd | 08 maja 2018
W ramach prywatnej oferty deweloper uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

Pozyskane środki trafią na finansowanie podstawowej działalności, w szczególności zakup nowych gruntów.

Emisję uplasowano na dwa tygodnie przed wykupem wartych 22,16 mln zł papierów serii F.

– Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną prywatną emisję obligacji. Duże zainteresowanie inwestorów odbieramy jako wyraz ich zaufania i uznania dla silnego bilansu naszej spółki, konsekwentnie realizowanej strategii i przewidywalnych wyników finansowych – powiedział Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development, cytowany w komunikacie prasowym.

Ustalona na 3,5 pkt proc. marża dla nowych papierów jest nieco wyższa niż w poprzedniej emisji, aczkolwiek przeprowadzonej prawie rok temu. W czerwcu 2017 r. Ronson uplasował bowiem warte 20 mln zł czteroletnie niezabezpieczone obligacje przy 3,4 pkt proc. marży.

Nowe papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest obecnie 11 starszych emisji dewelopera z terminami spłaty od maja tego roku do maja 2021 r. Rynek wycenia je w okolicach nominału.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje