środa, 23 maja 2018

Newsroom

Ronson wypuścił obligacje na 50 mln zł

msd | 08 maja 2018
W ramach prywatnej oferty deweloper uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

Pozyskane środki trafią na finansowanie podstawowej działalności, w szczególności zakup nowych gruntów.

Emisję uplasowano na dwa tygodnie przed wykupem wartych 22,16 mln zł papierów serii F.

– Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną prywatną emisję obligacji. Duże zainteresowanie inwestorów odbieramy jako wyraz ich zaufania i uznania dla silnego bilansu naszej spółki, konsekwentnie realizowanej strategii i przewidywalnych wyników finansowych – powiedział Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development, cytowany w komunikacie prasowym.

Ustalona na 3,5 pkt proc. marża dla nowych papierów jest nieco wyższa niż w poprzedniej emisji, aczkolwiek przeprowadzonej prawie rok temu. W czerwcu 2017 r. Ronson uplasował bowiem warte 20 mln zł czteroletnie niezabezpieczone obligacje przy 3,4 pkt proc. marży.

Nowe papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest obecnie 11 starszych emisji dewelopera z terminami spłaty od maja tego roku do maja 2021 r. Rynek wycenia je w okolicach nominału.

Więcej wiadomości o Ronson Europe N.V.

 • Niższe zadłużenie Ronsona przed zakupem Novej Królikarni

  09 maja 2018
  Dodatnie przepływy operacyjne z otrzymanych w I kwartale zaliczek zasiliły rachunki bankowe dewelopera oraz pozwoliły nieco obniżyć poziom zadłużenia odsetkowego. Spadło do 203,5 mln zł, czyli najniższego poziomu od ponad trzech lat.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Ronson odkupi Novą Królikarnię

  30 marca 2018
  Deweloper zawarł z Global City Holdings, byłym akcjonariuszem, umowę przewidującą nabycie za 83,8 mln zł dwóch pierwszych etapów zlokalizowanego na warszawskim Mokotowie projektu Nova Królikarnia. Ronson będzie miał też opcję zakupu kolejnych etapów inwestycji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje