niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Ronsona zredukowane o 61 proc.

msd | 16 lutego 2024
W swojej pierwszej prospektowej ofercie deweloper zebrał zapisy na obligacje za blisko 155 mln zł wobec oferowanych 60 mln zł.

Popyt w ofercie Ronsona zgłosiło 1226 inwestorów, w tym 1074 z nich ostatecznie przydzielono obligacje o wartości 60 mln zł. Część emisji (2,1 mln zł) trafiła także do oferującego lub podmiotów z nim powiązanych. 

Za 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne deweloper zobowiązany będzie płacić 3,85 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Pozyskane przez spółkę wpływy (58,4 mln zł po kosztach emisji) trafić mają na refinansowanie obligacyjnego zadłużenia z tytułu wygasających w kwietniu papierów RON0424 o wartości 60 mln zł lub finansowanie zakupu gruntów pod projekty deweloperskie. 

Dla Ronsona była to pierwsza publiczna emisja obligacji na podstawie prospektu. Na ewentualne prowadzenie kolejnych ofert dla inwestorów indywidualnych spółka ma czas do drugiej połowy lipca. Wtedy bowiem wygasał będzie prospekt, który pozwala deweloperowi zebrać jeszcze do 115 mln zł w drodze szeroko dostępnych emisji publicznych.

Nowy dług Ronsona trafi do obrotu na GPW, gdzie znajdują się trzy inne serie jego obligacji. W piątek rano najdłuższe papiery RON0726 (4,2 pkt proc. marży, ale z zabezpieczeniem hipotecznym) kwotowane są na 101,3/103,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje