poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Sąd powołał kuratora obligatariuszy ZM Henryk Kania

msd | 17 czerwca 2019
Wybrany na kuratora obligatariuszy Michał Pawłowski wszedł też do nowo powołanej rady wierzycieli, złożonej z pięciu członków reprezentujących różne grupy wierzycieli spółki.

Katowicki sąd powołał kuratora obligatariuszy oraz radę wierzycieli Kani. Do tej ostatniej, jako członkowie, weszły nie tylko banki (Alior i Handlowy) oraz reprezentant obligatariuszy, ale także gmina Pszczyna i spółka Hagric Woźniecki, która zajmuje się skupem oraz sprzedażą zwierząt hodowlanych. Na zastępców członków rady wierzycieli wybrano dwóch kolejnych dostawców – spółki Jelux Polska oraz Pini Polonia.

(…) Spółka rozpoczęła spotkania informacyjne z głównymi wierzycielami finansowymi celem wypracowania planu działań restrukturyzacyjnych – podały Zakłady Mięsne Henryk Kania.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała także o zatrudnieniu doradcy finansowego, który pomoże jej w procesie restrukturyzacji oraz w przygotowaniu układu.

Doradca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do przygotowywania niezależnych analiz, materiałów i modeli finansowych związanych z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto, doradca wspierać będzie spółkę w koordynacji procesów restrukturyzacji m. in. poprzez udział w istotnych spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi parterami biznesowymi – podano także.

Zobowiązania Kani to 833,2 mln zł, z czego wierzytelności układowe to 485,8 mln zł. Kolejne 329,5 mln zł mogłoby trafić do układu, jeśli zgodę na to wyrażą wierzyciele – głównie zabezpieczone banki, które już wypowiedziały spółce większość umów. 

Restrukturyzacja Kani obejmie także trzy serie obligacji o łącznej wartości 150,9 mln zł. Papiery KAN0619 już wycofano z obrotu, zaś serie KAN0321 oraz KA10321 wyceniane są poniżej nominału. Akurat te dwie emisje zabezpieczono osobistym poręczeniem Henryka Kani, o którym szerzej pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje