czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

Sąd przyjął układ Vivid Games z obligatariuszami

msd | 16 września 2020
Bydgoski sąd wydał postanowienie o przyjęciu układu, który zakłada spłatę wartych 10,5 mln zł obligacji serii A w 12 równych kwartalnych ratach.

Wszyscy obligatariusze, którzy wzięli udział w głosowaniu, opowiedzieli się za przyjęciem układu. Do rozpoczęcia realizacji postanowień układu wymagane jest jeszcze wydanie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz jego uprawomocnienie.

Zgodnie z warunkami przyjętego układu producent gier ma spłacić obligacje w 12 równych kwartalnych ratach. Obligatariusze mają także na bieżąco otrzymywać odsetki, a dodatkowo dostaną także odsetki ustawowe za opóźnienie, naliczane od dnia wykupu obligacji do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Termin wykupu wartych 10,5 mln zł obligacji Vivid Games minął 5 maja tego roku. Wcześniej spółka próbowała przeprowadzić emisję refinansującą oraz zorganizować zgromadzenie obligatariuszy, na którym miało dojść do zmiany warunków emisji. Oba działania nie przyniosły oczekiwanego przez studio sukcesu, co skłoniło je do wejścia na drogę przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym, obejmującym wyłącznie obligacje.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje