czwartek, 09 kwietnia 2020

Newsroom

SAF ruszył z emisją obligacji

msd | 12 marca 2020
Windykacyjna spółka chce pozyskać do 3 mln zł z publicznej oferty obligacji oprocentowanych na stałe 7,5 proc. rocznie przy 30-miesięcznym okresie spłaty z częściową opcją put po 18 miesiącach.

Oferowane przez SAF papiery serii F mają 30-miesięczny okres spłaty, ale po 12 miesiącach od emisji spółka będzie miała prawo dokonać ich przedterminowej spłaty w zamian za wypłatę 0,2 proc. premii. Co jednak nietypowe, obligatariuszom również przysługiwać będzie bezwarunkowe prawo przedstawienia obligacji do wcześniejszego wykupu. Przynajmniej w części, ponieważ jego realizacja będzie mogła nastąpić po 18 miesiącach od emisji, a wartość wcześniejszej spłaty na żądanie inwestorów nie przekroczy 5 proc. przydzielonych papierów (w danym okresie odsetkowym). Chęć skorzystania z opcji put obligatariusze będą musieli zgłosić spółce na trzy, cztery miesiące wcześniej. 

Docelowo zabezpieczeniem obligacji mają być hipoteki do 150 proc. nominału wyemitowanego długu na należących do spółki gruntach oraz prawach użytkowania wieczystego gruntów. O ostatecznym kształcie ustanowionych hipotek zdecydować ma jednak wartość przydzielonych papierów.

Z adresowanej do szerokiego grona inwestorów oferty publicznej SAF chce pozyskać do 3 mln zł, które trafią na zasilenie kapitału obrotowego spółki. Minimalny próg dojścia emisji do skutku nie został ustalony. Każdy z inwestorów zainteresowanych papierami windykatora musi natomiast wyłożyć co najmniej 5 tys. zł. Subskrypcja prowadzona będzie do 7 kwietnia, a przydział długu nastąpić ma dzień później. By zagwarantować sobie, że inwestorzy nie będą zwlekać ze złożeniem zapisu SAF wyszedł z propozycją wypłaty dodatkowego świadczenia – także 7,5 proc. w skali roku, ale naliczane od dnia wpłaty do dnia przydziału długu.

Tym razem SAF nie zamierza natomiast ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się starsza seria papierów spółki. To wygasające w lipcu obligacje serii E o wartości 1,05 mln zł, którymi po raz ostatni handlowano ponad dwa miesiące temu (101,5 proc.), czyli jeszcze przed lutowym wykupem papierów serii D na 2,45 mln zł. 

Aktualnie dla obligacji SAF0720, za które spółka płacie stałe 7,2 proc. rocznie, nie ma żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o SAF S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje