czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Śląskie Kamienice prowadzą publiczną ofertę obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 października 2018
W wartej do 3 mln zł emisji katowicka spółka oferuje 7 proc. odsetek w skali roku za dwuletnie papiery zabezpieczone hipoteką, które nie trafią do obrotu na Catalyst.

Spółka, która trudni się zakupem kamienic, ich renowacją i późniejszą odsprzedażą w całości lub w formie pojedynczych lokali, proponuje inwestorom udział w publicznej emisji obligacji, która prowadzona jest w trybie zarezerwowanym dla ofert do 1 mln euro. W tym przypadku nie jest więc wymagane pośrednictwo firmy inwestycyjnej, ani sporządzenie memorandum informacyjnego, czy tym bardziej prospektu. Rolę oferującego pełni sam emitent, który warunki emisji przedstawia w dokumencie informacyjnym.

Zapisy na obligacje Śląskich Kamienic potrwają do 5 grudnia, a dzień przydziału obligacji wyznaczono na 6 grudnia. Do udziału w ofercie konieczny jest zapis na kwotę co najmniej 10 tys. zł, tyle bowiem wynosi wartości nominalna pojedynczej obligacji.

Celem emisji, jak podaje spółka, jest pozyskanie środków na bieżącą działalność, w tym w szczególności na wkłady własne w zakupy nowych nieruchomości, a także remonty elewacji budynków będących własnością spółki.

Śląskie Kamienice regularnie plasują nowy dług w ofertach prywatnych. Od 2013 r. spółka wyemitowała 36 serii obligacji (część już wykupiła), z czego w tym roku wypuściła ich dotychczas dziewięć na łączną kwotę ponad 15 mln zł.

- Od początku istnienia spółki jednym z głównych źródeł finansowania są emisje obligacji. Do tej pory były to jednak emisje prywatne, dzięki którym powstało grono inwestorów, którzy nam zaufali i są zainteresowani finansowaniem naszej działalności. Uważamy, że przyszedł czas aby poszerzyć to grono poprzez przeprowadzenie pierwszej publicznej emisji obligacji – powiedziała Ofka Piechniczek, prezes Śląskich Kamienic, cytowany w komunikacie prasowym.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego obligacyjne zadłużenie spółki wynosiło 24 mln zł. Emitent przyznaje, że mnogość emisji uniemożliwia mu określenie źródeł spłaty poszczególnych serii. Śląskie Kamienice przyznają jednocześnie, że cześć z nowych emisji ma na celu nie co innego, jak po prostu spłatę starszych serii.

Z uwagi na fakt, iż emitent emitował i nadal emituje wiele serii obligacji, których terminy spłaty przypadały i przypadają w stosunkowo niewielkim odstępie czasu, nie ma możliwości precyzyjnego wskazania źródeł spłaty poszczególnych serii obligacji na rzecz poszczególnych obligatariuszy. Obligacje są spłacane przez emitenta na bieżąco, ze środków posiadanych przez emitenta na dzień spłaty. Emitent pozyskuje środki na spłatę obligacji z przychodów ze swojej działalności oraz z emisji kolejnych serii obligacji i z kredytów bankowych – napisano w dokumencie informacyjnym Śląskich Kamienic.

Na zabezpieczenie wierzytelności z nowych papierów serii L1 spółka zobowiązuje się ustanowić hipotekę na pierwszym miejscu na udziale spółki w wysokości 764/1000 w nieruchomości położonej w Katowicach. Ustanowiona hipoteka, zgodnie z treścią dokumentu informacyjnego, ma pokrywać co najmniej 150 proc. wartości nominalnej obligacji. Tymczasem wynikająca z czerwcowej wyceny wartość rynkowa udziału emitenta w nieruchomości to 4,48 mln zł (149,3 proc. nominału całej oferty). Po zakończeniu modernizacji nieruchomości wycena ta ma wzrosnąć do 9,44 mln zł.

Spółka ma 30 dni na ustanowienie hipoteki. Aktualnie w księdze wieczystej nieruchomości będącej przyszłym zabezpieczeniem znaleźć można na razie jeszcze dwie inne hipoteki – na zabezpieczenie obligacji wykupionych w czerwcu tego roku oraz kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, który przedterminowo spłacono w ostatnich dniach.

Warunki oferowanych obligacji serii L1 dają spółce prawo do przedterminowego wykupu w zamian za premię dla obligatariuszy, której wysokość ustalono na 0,75 proc. nominału.

Papiery nie trafią do obrotu na Catalyst. Ich ewidencją zajmie się Prosper Capital Dom Maklerski, do niedawna znany pod nazwą Capital Partners DM.

Wcześniej w tym roku Śląskie Kamienice prowadziły także publiczną emisję akcji. Z oferty do 4,1 mln zł spółka pozyskała 1,09 mln zł brutto (przed kosztami oferty).

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Berg Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje