poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Spłaty w Kruku wzrosły w II kw. o 14 proc. r/r

ems | 09 lipca 2024
Inwestycje wyniosły 565 mln zł wobec 653 mln zł przed rokiem, ale za to nominalna wartość kupionych portfeli wzrosła do 3,6 mld zł z 2,6 mld zł przed rokiem.

- Większość, tj. ponad 60 proc. inwestycji zrealizowaliśmy poza Polską z dominującym udziałem Włoch. Tak jak do tej pory skupiamy się na inwestycjach w portfele detaliczne niezabezpieczone czyli nasz główny biznes. Podaż portfeli na rynkach jest zgodna z naszymi przewidywaniami i oczekujemy, że intensywniejsze w tym zakresie może być drugie półrocze. Utrzymujemy bezpieczny poziom zadłużenia z dobrym dostępem do finansowania, przez co jesteśmy przygotowani do nowych inwestycji -  powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W całym I półroczu Kruk wydał na wierzytelności 900 mln zł (nominał to 5,8 mld zł) wobec 1,18 mld zł przed rokiem (5,5 mld zł). Spłaty sięgnęły w tym czasie 1,74 mld zł (wzrost o 16 proc.).

Przewaga spłat nad wydatkami inwestycyjnymi tłumaczy wstrzemięźliwość Kruka w emitowaniu obligacji w ostatnich miesiącach. Ostatnią z nich Kruk przeprowadził w lutym. Prospekt emisyjny Kruka straci ważność w połowie miesiąca, ale grupa jest w trakcie procedury zatwierdzania kolejnego dokumentu.

Kolejnych emisji można się zatem spodziewać wraz ze zwiększeniem aktywności inwestycyjnej Kruka, czyli być może w II półroczu. Póki co inwestorzy mogą wybierać spośród 23 emisji Kruka notowanych na Catalyst, a jest to całe spektrum papierów. Od kilkumiesięcznych (najkrótsza seria zapada w lutym) po pięcioletnie. Są wśród nich papiery o oprocentowaniu stałym, nominowane w EUR, ale też najpopularniejsze, których oprocentowanie opiera się o WIBOR.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst