sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

Spółka zależna Wikany chce wyemitować obligacje

msd | 17 stycznia 2017
Tym razem papiery dłużne miałaby wypuścić Wikana Property Sp. z o.o. Krosno S.k.a. Wartość oferty ustalono na 6,5 mln zł.

Obligacje będą mieć 12-miesięczny okres spłaty i zostaną zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do 150 proc. wartości emisji. Wikana nie podaje natomiast wysokości kuponu do publicznej wiadomości.

W środę wygasają warte 7,6 mln zł papiery serii B Wikany, które do niedawna notowane były na Catalyst. Serię tę posiada bardzo wąskie grono inwestorów, bo papierami w ogóle nie handlowano.

Miesiąc temu inna spółka zależna Wikany przesunęła termin wykupu wartych 22 mln zł obligacji (z 17 grudnia na 30 czerwca), wcześniej zaś deweloper odstąpił od emisji papierów dłużnych do 13,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Wikana S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje